Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zo min mogelijk zolpidem

PW Magazine 12, jaar 2014 - 21-03-2014
De PRAC stelt dat de risico/batenbalans van zolpidem positief is. Voorwaarde is dat de aanbevolen dosering van 10 mg niet wordt overschreden. Patiënten moeten de laagst effectieve dosering nemen, in een enkele dosering voor het slapengaan.

Bij ouderen en patiënten met verminderde leverfunctie blijft de aanbevolen dosering 5 mg per dag. Verder is het advies om binnen acht uur na inname niet te rijden en geen activiteiten te ontplooien die mentale inspanning vereisen. Dit advies komt na een herbeoordeling van het middel. Aanleiding hiervoor waren meldingen van een verminderde rijvaardigheid en verkeersongevallen op de morgen na inname van zolpidem.

Bron: EMA

Document acties

Back to top