Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Antihypertensiva verhogen valkans oudere

PW Magazine 10, jaar 2014 - 27-02-2014
Antihypertensiva verhogen de valkans bij ouderen, vooral als ze al eerder vielen.

Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek [JAMA Intern Med online 24 februari] waarvoor drie jaar lang 4961 mensen ouder dan 70 jaar met hypertensie werden gevolgd.

Van de deelnemers gebruikte 14,1% geen antihypertensiva, 54,6% kreeg matig-intensieve hypertensiebehandeling en 31,3% kreeg intensieve behandeling. Tijdens de follow-up maakten 446 deelnemers (9%) een val die leidde tot ernstige verwondingen.

De kans op ernstig valletsel was 1,4 maal verhoogd in de tweede groep (BI95 1,03-1,90) en 1,28 maal hoger in de derde groep (BI95 0,91-1,80) vergeleken met niet-gebruikers.

Onder 503 gebruikers die al eerder valletsel opliepen was het valrisico 2,17 maal verhoogd (BI95 0,98-4,80) bij matig-intensieve behandeling en 2,31 maal hoger bij intensieve behandeling (95% BI 1,01-5,29).

Document acties

Back to top