Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

UFT uit de handel

PW Magazine 16, jaar 2014 - 18-04-2014
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft op verzoek van de vergunninghouder de handelsvergunning voor het geneesmiddel UFT in Nederland ingetrokken, hoewel dit het enige geneesmiddel is met de combinatie van de werkzame bestanddelen uracil en tegafur. Ervaring vanuit de klinische praktijk leert dat er in Nederland nog wel degelijk behoefte is aan dit middel.

UFT wordt toegepast bij patiënten die toxische bijwerkingen ervaren van capecitabine. Het middel is eerste keus bij de behandeling van uitgezaaid colorectaal carcinoom, in combinatie met calciumfolinaat.

Het CBG heeft alle mogelijke alternatieven onderzocht om dit geneesmiddel beschikbaar te houden. Het college geeft aan dat de handelsvergunning bij voorkeur wordt overgedragen aan een andere vergunninghouder. De intrekking is daarom voorlopig en gaat in zes maanden na publicatie van de intrekking op de CBG-website.

Document acties

Back to top