Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Steriliteit Amsidine twijfelachtig

PW Magazine 27, jaar 2014 - 02-07-2014
Bij een inspectie van de fabrikant van amsacrine (Amsidine), NordMedica, zijn tekortkomingen vastgesteld in het productie- en controleproces, die mogelijk de steriliteit van het geneesmiddel beïnvloeden. Niet-steriele eindproducten van amsacrine zijn echter nog niet aangetroffen.

Zolang de kwaliteit van de amsacrine – concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie 75 mg/1,5 ml – niet kan worden gegarandeerd, adviseert de fabrikant geen nieuwe patiënten met dit middel te behandelen.

Patiënten die op dit moment al amsacrine krijgen, kunnen met dit middel worden doorbehandeld. Stoppen of overstappen op een ander middel geeft een groter risico dan doorgaan.

Mogelijk leiden de problemen bij de fabrikant tot een tekort aan amsacrine. Nieuwe batches amsacrine worden geproduceerd zodra een nieuwe fabrikant de productie- en controleprocessen heeft gevalideerd. NordMedica streeft ernaar deze validatie af te ronden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2015.

Amsacrine wordt gebruikt voor de behandeling van acute niet-lymfatische leukemie die niet heeft gereageerd op andere behandelingen.

Document acties

Back to top