Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Schippers stelt overheveling opnieuw uit

Alleen groep oncolytica gaat naar ziekenhuisbudget

PW Magazine 26, jaar 2014 - 24-06-2014
De overheveling van geneesmiddelen die gepland stond voor 1 januari 2015 wordt grotendeels uitgesteld. Ministers Schippers (VWS) heeft dit besloten omdat patiënten soms om niet-medische redenen moeten switchen van medicatie en verdere verbetering van de medicatieoverdracht nodig is.

Uit een rapport van de Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening (EGV), gepubliceerd in maart 2014, blijkt dat patiënten die overgehevelde medicatie gebruiken, soms moeten switchen naar een ander middel binnen dezelfde groep omdat dit goedkoper is. Dit geldt met name bij de groeihormonen.

Volgens minister Schippers hebben ziekenhuizen soms moeite om het budget intern goed te verdelen, waardoor artsen druk kunnen ervaren om een noodzakelijk maar duur middel niet voor te schrijven. Toch moeten artsen kunnen voorschrijven volgens de richtlijnen, zo benadrukte de minister vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer.

Een ander knelpunt is – opnieuw – de medicatieoverdracht. Die gaat vaak wel goed, maar kan nog beter, zo blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau Significant uitvoerde in opdracht van de minister.

Deze signalen zijn voor de minister aanleiding om de voor 2015 geplande overheveling in te perken. Alleen een groep van 32 nog niet overgehevelde oncolytica gaat over naar het ziekenhuisbudget. De minister kiest voor deze groep vanwege de interacties die ze geven. Wanneer de overige geneesmiddelen, onder meer hematopoïetische groeifactoren, immunosuppressiva en ms-middelen, onder de ziekenhuisbekostiging gaan vallen, is nog niet bekend. Het is de tweede keer dat de minister op grond van deze signalen overheveling van deze middelen uitstelt. Vorig jaar besloot Schippers de overheveling hiervan te plannen voor 2015.

De KNMP begrijpt het besluit van de minister en onderschrijft haar streven naar zinnig en zuinig gebruik van geneesmiddelen. Wel vindt de apothekerskoepel dat het belang van de patiënt altijd voorop moet staan.

 

Onafhankelijk onderzoek

Eerder onderzoek, uitgevoerd door de EGV en Napco in 2013, toonde al dat de medicatieoverdracht tussen ziekenhuizen en openbare apotheken gebrekkig liep. Openbare apothekers en ziekenhuisapothekers waren het echter niet met elkaar eens over de bevindingen van dit onderzoek. Daarom liet minister Schippers Significant onafhankelijk onderzoek doen naar de medicatieoverdracht. Dat kwam in april 2014 naar buiten.

De medicatieoverdracht blijkt op veel plaatsen goed te gaan: 73% van de ziekenhuizen vraagt medicatiegegevens op bij de openbare apotheek bij verstrekking van een overgeheveld middel. Bij 92% van de verstrekkingen stuurt het ziekenhuis binnen 24 uur een overzicht naar de thuisapotheek. Opvallend is dat 14 ziekenhuizen hoog scoorden, terwijl er 5 erg laag scoorden.

Er is dus ruimte voor verbetering. Daarom heeft de minister besloten de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten te laten herijken. De nieuwe richtlijn moet in september 2014 klaar zijn. Vanaf 1 januari 2015 gaat de IGZ scherp toezien op de naleving hiervan.

Document acties

Back to top