Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa: ‘Apotheekzorg is goed toegankelijk’

PW Magazine 45, jaar 2014 - 30-10-2014
Consumenten zijn tevreden over de wachttijden in de apotheek, de levertijd van geneesmiddelen en de openingstijden van apotheken. 88% is tevreden tot zeer tevreden over de verkregen voorlichting. Dat blijkt uit de Marktscan Extramurale farmaceutische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Ook de informatie over de kwaliteit van de farmaceutische zorg is steeds beter toegankelijk voor patiënten, constateert de NZa. De zorgautoriteit prijst de snelheid waarmee in twee jaar tijd de kwaliteitsindicatoren per apotheek inzichtelijk zijn gemaakt via apotheek.nl.

Apotheken moeten volgens de NZa wel zorgen dat zij al hun zorgactiviteiten apart vermelden op de nota, ook als de zorgverzekeraar hiervoor geen aparte vergoeding uitkeert aan de apotheek.

Verder blijkt uit de marktscan dat zorgverzekeraars niet altijd duidelijke afspraken maken met apotheken over de overdracht van medicatiegegevens bij opname en ontslag uit het ziekenhuis. De NZa heeft de zorgverzekeraars hierop aangesproken en start een onderzoek om te achterhalen of zorgverzekeraars hun zorgplicht naleven.

Document acties

Back to top