Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NHG: gesuperviseerde looptherapie effectief

PW Magazine 07, jaar 2014 - 13-02-2014
Verwijs een patiënt met claudicatio intermittens voor gesuperviseerde looptraining naar een gespecialiseerde fysiotherapeut. Dit staat in de herziene NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden, die nu onderscheid maakt tussen acute ischemie van het (onder)been en chronisch obstructief vaatlijden. Tot deze laatste vorm behoren claudicatio intermittens en kritieke ischemie.

Bij verdenking op acute ischemie, moet de huisarts de patiënt direct doorverwijzen naar een vaatchirurg voor ontstolling met ongefractioneerde heparine intraveneus en zo nodig directe revascularisatie. Daarna zijn anticoagulantia geïndiceerd.

De behandeling van chronisch obstructief arterieel vaatlijden bestaat uit cardiovasculair risicomanagement volgens de gelijknamige NHG-Standaard, stoppen met roken en trombocytenaggregatieremmers. Geneesmiddelen om de arteriële doorbloeding te stimuleren, zoals pentoxifylline en cilostazol, beveelt de standaard niet aan. De ernstige bijwerkingen wegen niet op tegen het geringe gunstige effect.

Document acties

Back to top