Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Neuraminidaseremmers: minder sterfte

PW Magazine 13, jaar 2014 - 27-03-2014
Neuraminidaseremmers verlagen de sterftekans bij volwassenen die zijn geïnfecteerd met het influenza-AH1N1pdm09-virus. De kans op overlijden is het kleinst als de behandeling start binnen twee dagen na de eerste symptomen.

Een internationaal onderzoeksteam voerde een meta-analyse uit met gegevens van 29.234 patiënten uit in totaal 38 landen [The Lancet Respiratory Medicine, online publication, 19 maart 2014]. De patiënten waren tussen 2 januari en 14 maart 2011 in het ziekenhuis opgenomen wegens een infectie met het H1N1pdm09-virus.

Behandeling met neuraminidaseremmers, ongeacht de timing, was geassocieerd met verminderde sterfte (gecorrigeerde odds ratio [OR] 0,81, BI95 0,70-0,93, p=0,0024) vergeleken met niet behandelen. Vergeleken met late behandeling gaf vroege behandeling (binnen twee dagen na het eerste optreden van de symptomen) een reductie in sterfterisico (gecorrigeerde OR 0,48, BI95 0,41-0,56, p<0,0001). Vroege behandeling gaf in vergelijking met niet behandelen ook een reductie in sterfte (gecorrigeerde OR 0,50, BI95 0,37-0,67, p<0,0001).

Werd de behandeling na twee dagen gestart, dan nam het risico op overlijden dagelijks toe, tot dag vijf (gecorrigeerde hazard ratio 1,23, BI95 1,18-1,28, p<0,00010 per dag vertraging). Het verband tussen neuraminidaseremmers en sterfte was bij kinderen niet significant.

De auteurs bevelen daarom tijdige behandeling aan bij volwassenen die in het ziekenhuis worden opgenomen met een vermoede of bewezen influenza-infectie.

Document acties

Back to top