Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Naloxegol helpt bij obstipatie

PW Magazine 28/29, jaar 2014 - 09-07-2014
Naloxegol – een perifeer werkende µ-opioïdereceptorantagonist en derivaat van naloxon – is effectief bij opioïdegeïnduceerde obstipatie.

Dat blijkt uit twee Amerikaanse fase III-studies bij respectievelijk 652 en 700 patiënten met obstipatie door opiaten. Zij kregen na randomisatie naloxegol (12,5 of 25 mg per os), of placebo gedurende 12 weken. Met naloxegol 25 mg verbeterde de obstipatie in beide studies, vergeleken met placebo, respectievelijk 44,4 vs. 29,4% (p = 0,001) en 39,7 vs. 29,3% (p = 0,02).

Document acties

Back to top