Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nader onderzoek ferumoxytol, bromocriptine en valproaat

PW Magazine 30/31, jaar 2014 - 25-07-2014
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) van het EMA beoordeelde verschillende geneesmiddelen.

Zo oordeelde de PRAC over de veiligheid van ferumoxytol (Rienso) omdat er bij gebruik van dit middel meldingen zijn gedaan van ernstige anafylactische (overgevoeligheids)reacties. Daaruit blijkt dat de risico/batenbalans nog steeds positief is. Om het risico op de genoemde bijwerkingen tot een minimum te reduceren, beveelt de PRAC aan om bij intraveneuze toediening een infusieduur van minimaal vijftien minuten aan te houden. Ook is dit middel nu gecontraïndiceerd bij mensen die overgevoelig zijn voor geneesmiddelen. Ferumoxytol is een ijzerpreparaat dat intraveneus wordt toegediend voor de behandeling van anemie bij chronische nieraandoeningen.

Ook rondde de PRAC de herbeoordeling af van bromocriptine bevattende geneesmiddelen, gebruikt om de lactatie na de bevalling te voorkomen of te onderdrukken. Deze geneesmiddelen mogen hiervoor alleen worden gebruikt als er zwaarwegende redenen zijn om de borstvoeding te stoppen, bijvoorbeeld als de baby tijdens of kort na de bevalling overlijdt, of als de moeder HIV heeft. Ook adviseert het PRAC dit middel niet te gebruiken om pijnlijke of gezwollen borsten na de bevalling tegen te gaan. De PRAC stelt verder dat bromocriptine niet gebruikt dient te worden door vrouwen bij wie de bloeddruk is verhoogd door een aandoening of die lijden aan ernstige psychische aandoeningen. Reden voor deze restricties zijn de zeldzame maar potentieel ernstige (soms dodelijke) bijwerkingen op cardiovasculair, neurologisch en psychiatrisch gebied.

Op dit moment loopt een herbeoordeling van valproaatgebruik tijdens de zwangerschap. De PRAC startte deze op omdat nieuwe onderzoeken aan het licht brachten dat dit geneesmiddel ontwikkelingstoornissen bij het kind kan veroorzaken. In dit beoordelingsproces betrekt de PRAC ook patiënten die valproaat gebruik(t)en, hun familie en zorgverleners door met hen in gesprek te gaan.

Document acties

Back to top