Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

LDL-reductie met evolocumab

PW Magazine 18, jaar 2014 - 01-05-2014
Evolocumab reduceert de LDL-cholesterolspiegel significant met 57% (± 2,1; p<0,001) vergeleken met placebo bij patiënten met een verhoogd risico op cardiovasculaire incidenten.

Tijdens een run-in-periode van vier tot twaalf weken kregen 111 van hen een dieet, 383 atorvastatine 10 mg, 218 atorvastatine 80 mg en 189 atorvastatine 80 mg met ezetimib 10 mg. Vervolgens kreeg na randomisatie een derde van elke groep placebo en twee derde evolocumab. Na 52 weken bereikte 82% met evolocumab de streefwaarde van 1,8 mmol/l versus 6% met placebo [NEJM 2014, 29 maart online].

Document acties

Back to top