Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KWF: toegang tot dure oncolytica bedreigd

Rapport wijst op sterk stijgende kosten voor oncolytica

PW Magazine 25, jaar 2014 - 20-06-2014
Het zorgsysteem in Nederland is niet voorbereid op de komst van nieuwe dure oncolytica. De stijging van het aantal patiënten en de toename van het aantal dure geneesmiddelen maakt deze zorg duurder, maar de overheid heeft daar nog geen passend antwoord op.

Dat schrijft de Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding in een rapport dat vandaag uitkomt. De problemen zullen naar de mening van deze commissie ontstaan doordat de kosten van oncolytica toenemen, maar ziekenhuizen die stijging niet kunnen betalen. Dat komt door budgetafspraken die ze hebben gemaakt met minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Zo mogen de uitgaven van de ziekenhuizen dit jaar met maximaal 1,5% toenemen.

Het rapport is opgesteld onder voorzitterschap van medisch oncoloog prof. dr. ir. Koos van der Hoeven van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zijn commissie schat dat het aantal kankerpatiënten oploopt van 100.000 per jaar nu naar 125.000 nieuwe gevallen in het jaar 2020.

Compensatie

“Een groot deel van deze nieuwe kankerpatiënten zal worden behandeld met dure oncolytica”, stelt het rapport van KWF. De afgelopen jaren konden de stijgende kosten voor die middelen worden gecompenseerd doordat een aantal dure medicijnen uit patent ging. “Maar dat zal in de nabije toekomst niet het geval zijn”, verwacht de KWF-commissie.

Vorig jaar ging ruim twee derde van het bedrag dat aan kankergeneesmiddelen werd uitgegeven (€ 733 miljoen) op aan zogenoemde dure oncolytica (middelen op de speciale add-on-lijst van de Nederlandse Zorgautoriteit).

Het KWF vindt het “cruciaal” dat er maatregelen komen om de toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen in de toekomst te waarborgen. Niet alleen de overheid kan een rol spelen, ook de medisch specialist kan doelmatig voorschrijven en “eerlijk communiceren met de patiënt over perspectieven en behandelopties”, aldus het rapport.

Met betere patiëntenregisters kan nauwkeuriger en sneller de waarde van een nieuw kankermiddel worden aangetoond en de kosteneffectiviteit ervan, want de commissie benadrukt dat het hebben van toegang tot dure geneesmiddelen “niet per definitie wil zeggen dat ze daadwerkelijk moeten worden toegepast. Uiteraard moet overbehandeling worden voorkomen.”

Kortere registratieprocedures

De KWF-commissie schrijft dat de kosten voor nieuwe oncolytica kunnen worden beperkt als de registratieprocedures korter worden. “Dan heeft de patiënt eerder toegang tot het geneesmiddel, de ontwikkelingskosten gaan omlaag en daardoor kan ook de prijs omlaag.”

Tot slot doen de auteurs een beroep op ziekenhuisapothekers. Zij zijn in staat om de prijzen van dure kankermedicatie te drukken door scherper te onderhandelen met de farmaceutische industrie over de inkoopprijzen. De commissie adviseert ziekenhuizen om bij de vaststelling van een budget voor dure oncolytica eerder met zorgverzekeraars afspraken te maken en doet een beroep op fabrikanten om “hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen in de prijsstelling van hun producten.”

Document acties

Back to top