Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheker mag zitting nemen in euthanasiecommissies

PW Magazine 24, jaar 2014 - 28-05-2014
De KNMP mag apothekers afvaardigen voor de regionale toetsingscommissies euthanasie om de farmacologische kennis te waarborgen. Dat heeft minister Schippers gisteren laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Het is niet de bedoeling dat een apotheker de beoordeling van een arts opnieuw doet, maar de minister wil met haar besluit aangeven dat “een apotheker wel een eigenstandige verantwoordelijkheid heeft voor het op zorgvuldige wijze ter hand stellen van de euthanatica”, schrijft Schippers in antwoord op vragen van het SP-Kamerlid Henk van Gerven.

Van Gerven stelde de minister vorige maand vragen naar aanleiding van berichten dat sommige apothekers weigerden euthanatica te geven aan patiënten. Schippers erkent echter dat een apotheker geen plicht heeft om euthanatica te leveren. “Net zomin als de arts, heeft een apotheker geen plicht mee te werken aan euthanasie”, schrijft ze in de brief aan de Tweede Kamer.

De minister schrijft dat apothekers juist voldoende ruimte en tijd moeten krijgen om tot een juiste afweging te komen wat betreft de farmaceutische aspecten van een euthanasie, zoals de juiste methode en middelen. “Tijdig contact tussen arts en apotheker is dus van belang”, vindt ze. Daarom mogen apothekers voortaan meepraten in de regionale toetsingscommissies euthanasie.

De toezegging is het voorlopige sluitstuk van inspanningen van de KNMP om de rol van apothekers bij euthanasie te onderstrepen. Vorig jaar stuurde de KNMP een brief naar Schippers om ervoor te pleiten die rol expliciet te erkennen. “Want voor een effectieve, veilige en zorgvuldige uitvoering van euthanasie en hulp bij zelfdoding is in alle gevallen de inzet van een apotheker vereist”, schreef KNMP-voorzitter Rik van der Meer toen.

Het is volgens Van der Meer logisch dat de arts en apotheker in een vroeg stadium contact met elkaar hebben en houden over een behandelplan. Daarin komt onder andere de keuze van een adequate pijnbestrijding en palliatie aan de orde. Arts en apotheker zouden in zo’n behandelplan samen moeten afspreken wat ze doen als de patiënt in een situatie komt van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Schippers schrijft in de Kamerbrief dat voor de betrokkenheid van de apotheker de gezamenlijke richtlijn van de KNMP en de KNMG (Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding) leidend is: “Deze richtlijn biedt mijns inziens een goede basis voor samenwerking en geeft ook aanwijzingen voor het geval een apotheker de euthanatica niet wil leveren.”

Een ander voordeel van de grotere betrokkenheid van apothekers bij euthanasie is dat deze gesprekken de mogelijkheid bieden om tot verbetering te komen in de euthanasiepraktijk, vindt Schippers. “Bijvoorbeeld door acht te slaan op de tijd die apothekers nodig hebben om tot een goede inschatting te komen wat betreft de te gebruiken middelen en methode”.

Document acties

Back to top