Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kamer ontevreden over plan verspilling

Over enkele maanden concrete invulling

PW Magazine 24, jaar 2014 - 06-06-2014
De Tweede Kamer staat sceptisch tegenover de recente plannen van minister Edith Schippers van Volksgezondheid om de verspilling in de zorg aan te pakken. De meeste partijen stellen dat ze niet de grootste verspillingsbronnen aanpakt en hekelen het gebrek aan een financiële doelstelling.
Kamer ontevreden over plan verspilling

Dat bleek gister in een debat over het plan van Schippers dat ze vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer presenteerde. Daarin schreef ze onder meer dat ze wil dat huisartsen vanaf 1 januari volgend jaar kleinere hoeveelheden geneesmiddelen gaan voorschrijven. Dat betekent dat apothekers ook kleinere aantallen medicatie meegeven bij de eerste en de tweede uitgifte.

Hiermee willen Schippers en haar staatssecretaris Van Rijn onnodige uitgaven in de zorg voorkomen. Ze menen dat de prescriptieregelingen “onvoldoende werken” als het gaat om verspilling. Ook ziekenhuizen kunnen verspilling tegengaan door het ‘poolen’ van medicijnen, stellen de bewindslieden. Een betere overdracht tussen de eerste en tweede lijn kan ook veel kosten besparen.

Fractiespecialist Fleur Agema van de PVV vond het plan “weinig concreet” en Schippers niet daadkrachtig. Ze zei dat de minister twee jaar geleden een plan van aanpak beloofde om met barcodes het overbodige diagnosticeren aan te pakken en de fraude terug te gaan dringen: “Daar is allemaal tot nu toe niets van terecht gekomen.”

De PVV noemde als voorbeeld de chip waarmee in de St.-Maartenskliniek een pilot loopt. Die checkt of het geneesmiddel onder de juiste omstandigheden is bewaard. Andere Kamerleden hekelden, als het gaat om verspilling, de prijs van veel hulpmiddelen, de hoge salarissen van zorgbestuurders, de omvangrijke bureaucratie in de sector en het volgens sommigen dure DBC-systeem.

Grootste ergernis was echter dat Schippers geen besparingstermijnen en streefdata kon noemen. Pia Dijkstra (D66): “Wat levert het op?” Hanke Bruin Slot (CDA): “Hoe gaat u dat evalueren?” Lea Bouwmeester (PvdA) miste “een diepgaande analyse en duurzame oplossingen van het verspillingsprobleem”. Zij vond dat dit soort voorstellen “te vaak blijven hangen in goede bedoelingen en een pilot”. Zelfs partijgenoot Arno Rutte (VVD) wilde “duidelijkheid over de opbrengsten van de plannen”.

 

Besparing

Schippers zei echter geen bedrag te kunnen noemen dat ze wil besparen met de aanpak van verspilling in de zorg. Ze wilde alleen kwijt dat ze met het terugdringen van fraude, verspilling en bureaucratie per jaar in totaal € 1 miljard wil besparen. “De vraag is ook: wil je eerst het meeste geld besparen of wil je eerst de grootste ergernis van mensen wegnemen? We merken dat ontzettend veel mensen zich ergeren aan het weggooien van niet-gebruikte medicijnen.”

De plannen voor de farmacie worden de komende maanden uitgewerkt in de werkgroep Verspilling. Daarin zitten het ministerie van VWS, de KNMP, de stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). De werkgroep, waarin KNMP-directeur Léon Tinke zitting heeft, komt naar verwachting in september met voorstellen.

Document acties

Back to top