Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Instructie bij hulpmiddel is btw-belast

PW Magazine 44, jaar 2014 - 29-10-2014
Het eerste-uitgiftegesprek – vanaf 2015 ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ – en de prestatie ‘instructie UR-geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel’ zijn belast met 6% btw.

Bij de btw-behandeling van farmaceutische zorgprestaties redeneert de Belastingdienst als volgt: levert een apotheek tegelijkertijd met een genees- of hulpmiddel ook een dienst (gesprek of instructie), dan volgt deze dienst de btw-behandeling van het product.

Sommige hulpmiddelen vallen onder het hoge tarief van 21%, zie voor informatie hierover het Handboek Apotheek & btw van de KNMP.

Zorgprestaties die bijdragen aan de gezondheidskundige verzorging van patiënten en waarbij de apotheek geen genees- of hulpmiddel verstrekt zijn niet btw-belast. Dat zijn onder andere de volgende prestaties: medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik, farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling/polikliniekbezoek, farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname en farmaceutische begeleiding in verband met ontslag uit het ziekenhuis. In de contracten van zorgverzekeraars stond tot nu toe vastgelegd dat de vergoedingen voor prestaties exclusief btw zijn.

Maar dat is minder vanzelfsprekend geworden sinds zorgverzekeraars afgelopen voorjaar van apothekers eisten het eerste-uitgiftegesprek zonder btw te declareren. Deze prestatie was volgens de zorgverzekeraars niet belast met 6% btw.

Op verzoek van de KNMP bevestigde het ministerie van Financiën dat deze prestatie wel degelijk belast is met btw. Sindsdien hebben alle zorgverzekeraars de vergoeding van btw over het eerste-uitgiftegesprek weer hervat.

Bij de ondertekening van een contract dienen apothekers alert te zijn op de vermelding ‘exclusief btw’ voor prestaties. Staan in een contract geen mededelingen over btw, dan zijn de bedragen fiscaal-juridisch gezien inclusief btw. De KNMP adviseert apothekers hun contract tijdig op dit punt te laten toetsen door een fiscaal adviseur.

Document acties

Back to top