Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

HCV: combinatie werkt

PW Magazine 48, jaar 2014 - 26-11-2014
Een combinatie van simeprevir en sofosbuvir is effectief en veilig bij de behandeling van chronische hepatitis C. Dat blijkt uit een door Janssen gesponsord Amerikaans multicentrisch onderzoek onder 168 patiënten met hepatitis-C-virus (HCV) genotype 1, die niet reageerden op een eerdere behandeling met peginterferon alfa-2a en ribavirine (Copegus e.a., MSD). De resultaten werden gepubliceerd in The Lancet van 17 november.

De geïncludeerde patiënten werden gerandomiseerd en dagelijks behandeld met 150 mg simeprevir en 400 mg sofosbuvir gedurende 24 weken met (groep 1) en zonder (groep 2) ribavirine, dan wel 12 weken met (groep 3) of zonder (groep 4) ribavirine. Het primaire eindpunt van de studie was een aanhoudende virologische respons 12 weken na het einde van de behandeling (sustained viral response, SVR12).

SVR12 werd bereikt bij 154 (92%) van de patiënten. Bijwerkingen die werden waargenomen, waren moeheid (31%), hoofdpijn (20%) en misselijkheid (16%). Vier patiënten moesten vanwege bijwerkingen de behandeling eerder staken. De wetenschappers concluderen dat een combinatiebehandeling met simeprevir en sofosbuvir effectief is en veilig voor de patiënt.

In dezelfde editie van The Lancet was er, verdeeld over twee artikelen, aandacht voor effectiviteits- en veiligheidsstudies met de proteaseremmer grazoprevir (MSD) in combinatie met de NS5A-remmer elbasvir (MSD) bij patiënten met een HCV-infectie en patiënten met HCV- en HIV-infectie. Sulkowski et al. publiceerden de resultaten van C-WORTHY, een door MSD gesponsord, gerandomiseerd, open label fase-II-onderzoek, na 8, 12 en 18 weken. De combinatie bleek veilig en effectief, de SVR12 was 88 tot 92%. Waargenomen bijwerkingen waren moeheid (26%), hoofdpijn (23%) en asthenie (14%). Sulkowski stelt dat er snel een fase-III-studie zal volgen.

Document acties

Back to top