Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geen verergering parkinson

PW Magazine 06, jaar 2014 - 06-02-2014
Pimavanserine – een selectieve 5HT2A-agonist – is een effectief antipsychoticum bij parkinsonpatiënten en leidt niet tot verergering van de motorische symptomen.

Dit blijkt uit een gerandomiseerde fase-III-studie [Lancet 2013, online 1 november]. Gedurende zes weken kregen 95 patiënten pimavanserine en 90 placebo. Pimavanserine gaf een significant grotere afname van de SAPS-PD-score vergeleken met placebo (-5,79 versus -2,73; BI95 -4,91 tot -1,20; p=0,001). Vanwege bijwerkingen stopten tien pimavanserinegebruikers voortijdig, evenals twee in de placebogroep.

Document acties

Back to top