Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geen verband gebruik antibiotica en astma

PW Magazine 50, jaar 2014 - 10-12-2014
Er is geen verband tussen antibioticagebruik tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte en de ontwikkeling van astma. Dit in eerdere studies gerapporteerde verband wordt verstoord door confounding.
Geen verband gebruik antibiotica en astma

Dat schrijven Anne Örtqvist e.a. van het Karolinska Instituut in Zweden in BMJ. Zij voerden een cohortstudie uit met 493.785 kinderen, geboren tussen 2006 en 2010. Daaruit selecteerden ze een tweede groep, bestaande uit 180.894 kinderen met ten minste één broer of zus in het cohort, om te corrigeren voor gedeelde familiefactoren.

Bij een analyse met het gehele cohort werd een verhoogde kans gevonden op het ontwikkelen van astma na antibioticagebruik (HR=1,28, BI95 1,25-1,32). In het ‘broer/zus-cohort’ werd dit verband niet gezien (HR=0,99, BI95 0,92-1,07). Hieruit concluderen de onderzoekers dat genetische factoren, omgevingsfactoren en/of levensstijl een verhoogde kans op astma veroorzaken en niet de antibiotica.

Ook werd gekeken naar de indicaties voor antibiotica. De kans op astma bleek hoger bij luchtweginfecties dan bij huid- of urineweginfecties. Het lijkt erop dat hier de luchtweginfectie zelf een verhoogde kans geeft op astma of dat de ziekte verkeerd werd geïnterpreteerd als luchtweginfectie. Bij het ‘broer/zus-cohort’ was de kans bij luchtweginfecties nog lager en bij huid- of urineweginfecties zelfs helemaal niet aanwezig.

Met deze studie kunnen de onderzoekers eerder gerapporteerde verbanden tussen antibioticagebruik en astma bij kinderen ontkrachten. Ondanks de resultaten adviseren de onderzoekers voorzichtig te zijn met antibiotica in verband met de resistentieproblematiek.

Document acties

Back to top