Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Flacons Velcade beschadigd

PW Magazine 32/33, jaar 2014 - 05-08-2014
De firma Janssen waarschuwt in een DHPC voor gebroken of gebarsten flacons van het middel Velcade 3,5 mg (bortezomib) en beveelt zorgverleners aan de flacons grondig op barstjes en/of andere beschadigingen te inspecteren.

Daarbij zijn veiligheidsmaatregelen (beschermende kleding, handschoenen, mondkapje en een veiligheidsbril) van belang. Treedt toch aanraking met de huid op, was deze dan met water en zeep. En als het in de ogen komt, spoel deze dan minimaal vijftien minuten met water. Raadpleeg in beide gevallen een arts.

Document acties

Back to top