Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Een op elf OTC-NSAID-slikkers neemt te veel

PW Magazine 15, jaar 2014 - 01-04-2014
Eén op de elf Nederlanders die OTC-NSAID’s gebruikt, overschrijdt de maximale dagelijkse dosis. Dat zijn in Nederland ongeveer 300.000 mensen. Een derde van de OTC-kopers slikt bovendien twee of meer verschillende NSAID’s naast elkaar.

Dat blijkt uit onderzoek van Aafke Koffeman, verbonden aan de vakgroep huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. De studie staat vandaag in het British Journal of General Practice. Ze deed onderzoek onder 382 mensen met en zonder verhoogd risico op bijwerkingen.

De groep met een hoger risico bestond uit ouderen, mensen die eerder maag-, nier- en hartproblemen hadden én medicijnen slikte. Van hen koopt 13% een of meerdere OTC-NSAID's. Een derde gebruikte de middelen langer dan een week, zo blijkt uit het onderzoek. De mensen met een hoger risico overschreden minder vaak de maximale dagelijkse dosis dan de niet-risicovolle groep: 3% tegenover 9%.

Document acties

Reacties

02-04-2014 12:27
J.C. Kortekaas zegt:

Op 26 maart 2008 zond minister Klink van VWS het rapport Harmwrestling naar de Tweede Kamer. Een jaar eerder had de Tweede Kamer kamerbreed een motie van de nieuwe regeringspartij de Christen Unie aangenomen inzake medicatieveiligheid. Dit is tevens het juridische en politieke kader van de begeleidende brief van de minister waarin bij het CBG wordt aangedrongen aanbeveling 20 van het rapport over te nemen.

Aanbeveling 20:

Gezien de risico's van NSAID's en ASA verdient het aanbeveling om de vrij verkrijgbare producten in deze geneesmiddelgroepen een "Uitsluitend Apotheek" status te geven, zodat deze middelen voortaan in de apotheek op naam aan de gebruiker worden afgeleverd en stelselmatig in de medicatiebewaking van de apotheek worden meegenomen."

Bijna 50% van de vermijdbare ziekenhuisopnames is te wijten aan deze groep geneesmiddelen. Vooral het veroorzaken van gastrointestinale bloedingen is berucht. De schade op de nier in combinatie met RAS-remmers is een tweede belangrijke oorzaak dat 50% van de vermijdbare ziekenhuisopnames te wijten is aan NSAID’s en acetosal. Verstrekking op naam derhalve onder controle van Big-geregistreerden.

Het CBG ging contrair.

Mijn persoonlijke protesten stranden vervolgens bij de Raad van State in een niet-ontvankelijk verklaring.

De Raad van State vroeg zich af:

"Waar is de koepel"


http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2011:BQ7461&keyword=klokkenluider

Back to top