Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bevacizumab bij ovariumkanker

PW Magazine 22/23, jaar 2014 - 27-05-2014
Chemotherapie met bevacizumab verlengt de progressievrije overleving (PFS) bij platinaresistent recidiverend ovariumcarcinoom.

179 patiënten kregen chemotherapie met bevacizumab en 181 zonder. De gemiddelde PFS was 6,7 maanden (BI95 5,7-7,9) met de combinatie vergeleken met 3,4 (2,2-3,7) in de chemotherapiegroep (p<0,001). Ook het objectieve responspercentage verschilde significant (27,3 versus 11,8%, p=0,001), maar de totale overleving niet (16,6 maanden versus 13,3) [J Clin Oncol 2014;32(13):1302-8].

Document acties

Back to top