Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apothekers dreigen Achmea met rechter

Bereidingsclaims van duizenden euro’s per apotheek

PW Magazine 46, jaar 2014 - 11-11-2014
Achmea brengt een nacalculatie in rekening voor apothekers die volgens de zorgverzekeraar in 2011-2013 foutief eigen bereidingen hebben gedeclareerd. Ruim 160 apothekers vinden dit onterecht en sommeren de zorgverzekeraar ingehouden bedragen terug te storten.
Apothekers dreigen Achmea met rechter

Stopt Achmea niet met de vordering, dan ontvangt de zorgverzekeraar vóór de jaarwisseling een dagvaarding. Dat zegt advocaat Karik van Berloo van Eldermans & Geerts Advocaten, het kantoor dat de apothekers bijstaat in deze zaak.

De apothekers maken bezwaar tegen de wijze waarop Achmea met terugwerkende kracht declaraties uit 2011, 2012 en 2013 corrigeert, waarbij de zorgverzekeraar de bereidingsopslag van ongeveer € 11 alsnog afkeurt en terugvordert.

Deze terugvordering van € 11 per recept kan volgens apotheker Paul Jansen van de Beethoven Apotheek in Rotterdam, één van de 160 apothekers, behoorlijk oplopen. “In mijn apotheek gaat het om zo’n € 2500 tot € 3000 per jaar, een totaalbedrag van € 8000.”

Circulaire

Achmea is van mening dat apothekers onterecht bereidingstarieven hebben gedeclareerd omdat de bereidingen uit voorraad leverbaar waren bij een landelijke bereidingsapotheek. In 2009 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit in een circulaire namelijk bepaald dat apothekers voor deze ‘in de handel verkrijgbare’ bereidingen geen bereidingstoeslag in rekening mogen brengen, maar alleen de inkoopprijs van het product – de lijstprijs – plus het terhandstellingstarief.

Maar volgens de apothekers was het destijds helemaal niet mogelijk zo te declareren omdat de lijstprijzen niet waren opgenomen in de G-Standaard. Apothekers hadden daarom geen andere keuze dan de grondstofprijs in combinatie met een bereidingstarief te declareren – dat was ook noodzakelijk voor de medicatiebewaking.

Het gevolg hiervan was volgens Van Berloo dat in sommige gevallen de declaratie als magistrale bereiding hoger en soms lager uitpakte dan de lijstprijs. “De ene keer leverde de apotheek met winst af en de andere keer met verlies, dat is Achmea bekend.”

Achmea heeft bij zijn controle echter uitsluitend gekeken naar de situaties waarbij de declaraties hoger waren dan de lijstprijs, en dus nadelig voor Achmea, stelt Van Berloo. “Deze declaraties corrigeert de zorgverzekeraar wel, zonder rekening te houden met de declaraties die in het nadeel waren van de apotheker.”

Van Berloo heeft voorgesteld de rechtsvraag voor te leggen aan een arbiter of rechter in een proefproces “maar daar voelde de zorgverzekeraar niets voor. Achmea wilde schikken en de apothekers de vordering bijna geheel laten betalen, maar daar hebben vrijwel alle apothekers voor bedankt.”

Rechter

Nu Achmea is overgegaan tot verrekenen, moeten de apothekers volgens Van Berloo wel naar de rechter. “Tenzij de zorgverzekeraar alsnog gevolg geeft aan de sommatie en de verrekening ongedaan maakt.”

De zorgverzekeraar laat in een reactie weten dat controles tot zijn taken behoren. “We staan altijd open voor hoor en wederhoor, maar tot nu toe heeft nog geen apotheker zich gemeld”, aldus een woordvoerder.

Document acties

Reacties

12-11-2014 11:01
Kring-apotheek Swarte zegt:

'' In 2009 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit in een circulaire namelijk bepaald dat apothekers voor deze ‘in de handel verkrijgbare’ bereidingen geen bereidingstoeslag in rekening mogen brengen, maar alleen de inkoopprijs van het product – de lijstprijs – plus het terhandstellingstarief.''

'In de handel' is alles te koop. Illegaal, dat dan meestal wel. Zo ook met doorgeleverde bereidingen. Niemand weet wat er toen te koop was. Zou onze beroepsvereniging, jaren na dato, toch een principieel standpunt in moeten nemen?

Achmea is niet vatbaar voor deze argumenten en gelooft niet dat er apotheken zijn die zelf bereiden en dus niet wekelijks reclamefolders, waarin illegale producten worden aangeboden, doorspitten.

13-11-2014 15:56
J.C. Kortekaas zegt:

Tijdens het algemeen overleg geneesmiddelen van 2 oktober 2014 zegt verantwoordelijk minister Edith Schippers dat het doorleveren door de Grootbereiders van dimethylfumaraat illegaal is en ze roept de Kamerfracties op een list te verzinnen. Een motie of iets dergelijks.

Minister Hoogervorst had al bij de behandeling van de nieuwe Geneesmiddelenwetverklaard dat:

““Incidenteel kan een apotheek een medicijn wel eens collegiaal bereiden. Indien echter alle bereidingenstructureel niet rechtstreeksworden afgeleverd, en ook niet aan eigenpatiënten, is geen sprake meer van eigen bereidingen. Dan verschilt de situatie bij de bereidende apotheek materieel niet van diebij een fabrikant of groothandelaar en is dus sprake van vergunningplicht. De zinsnede op kleine schaal is ontleend aan artikel 40,tweede lid, tweede alinea van richtlijn2001/83/EG.”

Illegaal gedoogde Bereiders leiden tot gesteggel over de vergoedingen.

Back to top