Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Antibioticaresistentie blijft aandacht vragen

PW Magazine 21, jaar 2014 - 22-05-2014
De Europese Commissie en het US Department of Health and Human Services hebben een rapport gepubliceerd over de vorderingen van de Transatlantic Taskforce on Antimicrobial Resistance (TATFAR) in de strijd tegen antibioticaresistentie.

Deze taskforce is in 2009 opgericht door de EU en de Verenigde Staten. De TATFAR deed in 2011 17 aanbevelingen om de groeiende antibioticaresistentie het hoofd te bieden. Aanbevelingen waren bijvoorbeeld om antibiotica alleen bij de juiste indicatie voor te schrijven en te werken aan nieuwe klassen antibiotica. Ook adviseerde de TATFAR om het antibioticagebruik in de veehouderij terug te dringen.

Ondanks deze aanbevelingen dreigt de antibioticaresistentie te escaleren. De TATFAR zet daarom zijn werk nog minstens twee jaar voort. In een nieuwe aanbeveling stelt de taskforce dat er meer kennis nodig is van de overdracht van resistentie van dieren naar mensen en hoe deze transmissie kan worden voorkomen.

Document acties

Reacties

22-05-2014 18:28
D.T. Hendriksz zegt:

http://edepot.wur.nl/260632

Pagina 117, fig 5.3.

In de afgelopen jaren is er al veel verbeterd: de hoeveelheid in Nederland verkochte antibiotica voor gebruik bij dieren was in 2012 bijna de helft lager dan in 2009 en is daarmee op
een historisch laag niveau gekomen (zie figuur 5.3). De doelstelling van een halvering van de totale verkopen in 2013 ten opzichte van 2009 is dus al nagenoeg bereikt.

Fig. 5.3. Nog steeds zit Nederland op ruim 200 ton antibiotica per jaar. Daling is vooral bereikt door vermindering gebruik tetracyclinen. Macroliden, cephalosporine, penicillinen, fluochinolonen e.a. worden nog steeds in ongewijzigde hoeveelheden gebruikt.

Minister Schippers heeft wat uit te leggen. Economische belangen wegen in Nederland zwaarder dan de belangen voor de Volksgezondheid.

http://www.foedevarestyrelsen.dk/english/Animal/AnimalHealth/Veterinary_medicine/Pages/default.aspx

Dan doen ze het in Denemarken toch anders en slimmer: de openbare apotheek speelt daar een heel belangrijke rol in het terugdringen van misbruik van antibiotica in de intensieve veehouderij.

Wellicht wat voor de KNMP om door te geven aan de Minister? To Lobby or not to lobby?

Back to top