Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Acetylsalicylzuur: voordeel bij vrouwen ouder dan 65 jaar

PW Magazine 51/52, jaar 2014 - 08-12-2014
De voordelen van laag gedoseerd acetylsalicylzuur – primaire preventie van kanker en cardiovasculaire aandoeningen – wegen alleen bij vrouwen van 65 jaar en ouder op tegen de nadelen: gastro-intestinale bloedingen.

Dat blijkt uit een gerandomiseerde studie, uitgevoerd door onderzoekers uit Utrecht en Boston. De wetenschappers bekeken gegevens van 27.939 gezonde vrouwen van minstens 45 jaar oud, die via randomisatie om de dag 100 mg acetylsalicylzuur of een placebo kregen.

Tijdens het tien jaar durende onderzoek kregen 604 vrouwen een cardiovasculaire aandoening, 168 colorectale kanker, 1832 niet-colorectaal carcinoom en 302 een gastro-intestinale bloeding. In een post trial-periode van zeven jaar kwamen daar nog 107 diagnoses van darmkanker en 1386 gevallen van andere typen kanker bij.

De onderzoekers berekenden dat 29 vrouwen ouder dan 65 jaar, vijftien jaar lang acetylsalicylzuur moeten krijgen om één kankergeval of één cardiale aandoening te voorkomen (BI95 12-102) [Heart, epub 4 december 2014].

Document acties

Back to top