Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aantal mensen dat toestemt in LSP verdubbeld

Van de apothekers heeft 83% een aansluiting

PW Magazine 05, jaar 2014 - 23-01-2014
Het aantal patiënten dat toestemming heeft gegeven om hun patiëntgegevens te delen in het LSP, is het afgelopen half jaar sterk gestegen. Huisartsen en apothekers zagen in deze periode het aantal mensen dat instemt toenemen van 1 naar 2,3 miljoen. Dat heeft de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) laten weten.

Belangrijke reden voor de toename is de griepprik, zegt de woordvoerder van de VZVZ. Veel huisartsen voegden de afgelopen maanden bij hun uitnodiging voor deze prik een formulier toe waarmee patiënten hun toestemming konden geven voor uitwisseling van hun medische gegevens.

Een andere reden voor de ruime verdubbeling van het aantal toestemmingen is de administratieve inhaalslag die apothekers en huisartsen hebben gemaakt, aldus VZVZ. Beide groepen zorgverleners hadden een achterstand bij het doorgeven van de toestemmingen aan de VZVZ, zegt de woordvoerder.

Sinds vorig jaar zomer is het aantal aansluitingen van apothekers en huisartsen op het LSP ook verbeterd, met ongeveer 10%. Op dit moment is 83% van de apothekers aangesloten op het LSP en 75% van de huisartsen. Nog hoger is het percentage huisartsenposten dat nu een aansluiting heeft: 90%. Het aantal ziekenhuizen dat op het LSP is aangesloten is met negentien (21%) stabiel gebleven.

Document acties

Back to top