Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaccinatie tegen pneumokokken niet altijd kosteneffectief

PW Magazine 16, jaar 2013 - 18-04-2013
Vaccineren tegen pneumokokken is niet altijd kosteneffectief. Dat blijkt uit onderzoek van Albert Jan van Hoek, die sinds 2007 in Engeland werkt als gezondheidseconoom. Onlangs promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar diverse vaccinatiestrategieën en de kosteneffectiviteit daarvan.

Wat was de aanleiding?

“De vraag was of 13-valente pneumokokkenconjugaat-vaccin (PCV-13) dat aangetoond effectief is bij kinderen, ook moet worden ingezet om de ziektelast onder risicogroepen zoals personen met een chronische hart-, lever-, nier- of longaandoening te verminderen. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de werking van het vaccin beperkt is. Het biedt slechts bescherming tegen dertien van de meer dan negentig bekende typen pneumokokkeninfecties.”

Wat hebt u onderzocht en gevonden?

“Om een antwoord te geven op die vraag hebben we drie zaken onderzocht: het risico om invasieve pneumokokkeninfecties te krijgen als je deel uitmaakt van een risicogroep, het indirecte effect van vaccinatie van kinderen met PCV-13 op de ziektelast in risicogroepen; als laatste bekeken we de kosteneffectiviteit van vaccinatie van de risicogroepen. Uit ons onderzoek blijkt dat mensen in risicogroepen een verhoogde kans hebben op invasieve pneumokokkeninfecties. Wanneer ze ziek worden, lopen ze ook meer kans om te overlijden. Door kinderen te vaccineren vermindert de transmissie van de dertien serotypen in de populatie. Hierdoor daalt ook het aantal PCV-13-gerelateerde ziektegevallen onder risicogroepen. Speciaal door dit indirecte effect is vaccinatie van mensen in risicogroepen niet kosteneffectief.”

Wat betekenen de resultaten?

“Ondanks dat mensen in risicogroepen een verhoogde kans hebben op een pneumokokkeninfectie, krijgen deze in Engeland geen vaccinatie met het PCV-13-vaccin, omdat de ziekte veroorzaakt door vaccintypen afneemt en deze strategie hierdoor niet kosteneffectief is”.

Document acties

Back to top