Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaker levertest bij pazopanib

PW Magazine 34, jaar 2013 - 06-08-2013
Bij een behandeling met pazopanib (Votrient) moeten serumlevertests ter controle van hepatotoxiciteit vaker worden uitgevoerd dan tot nog toe werd aanbevolen.

Een serumlevertest moet worden uitgevoerd vóór het begin van de behandeling en vervolgens in de derde, vijfde, zevende en negende week van de behandeling. Daarna moet controle plaatsvinden in de derde en vierde maand en op klinische indicatie. Na de vierde maand moet periodieke controle blijven plaatsvinden.

In klinische onderzoeken met pazopanib zijn toenamen in serumtransaminasen (ALAT, ASAT) en bilirubine waargenomen. Deze verhogingen in de leverwaarden doen zich in eerste instantie voor tussen de derde en negende week van de behandeling. Voor een beter inzicht in het functioneren van de lever moeten serumlevertests vaker uitgevoerd worden dan de oorspronkelijk gehanteerde frequentie van eens in de vier weken.

Bron: CBG

Document acties

Back to top