Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaccin baarmoederhalskanker is kosteneffectief

PW Magazine 18, jaar 2013 - 01-05-2013
Baarmoederhalskanker kan worden voorkomen met HPV-vaccinatie. Beide in Nederland beschikbare vaccins, Cervarix en Gardasil, zijn kosteneffectief. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Tjalke Westra aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Wat hebt u onderzocht?

“Invoering van HPV-vaccinatie voor 12-jarige meisjes leidde in Nederland tot heftige discussies. Vooral onzekerheid over de veiligheid, de effectiviteit en de hoge kosten van het vaccin veroorzaakte veel weerstand tegen opname van de HPV-vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Om inzicht te krijgen in de kosten en de effectiviteit van het HPV-vaccinatieprogramma, startten wij een onderzoek naar de kosteneffectiviteit van HPV-vaccinatie in Nederland.”

Wat zijn de resultaten?

“HPV-vaccinatie blijkt kosteneffectief voor vrouwen tot en met 23 jaar. Door de vaccinatie van 12-jarige meisjes binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zal de kosteneffectiviteit van vaccinatie voor hogere leeftijdsgroepen de komende jaren afnemen, door de indirecte effecten op de geringere verspreiding van het virus. Door de indirecte effecten blijft vaccinatie van meisjes op 16-jarige leeftijd in combinatie met de reguliere vaccinatie van 12-jarige meisjes kosteneffectief. Tevens blijkt vaccinatie van jongens kosteneffectief als minder dan 50% van de meisjes wordt gevaccineerd. Zodra de vaccinatiegraad onder meisjes echter toeneemt tot meer dan 70%, is vaccinatie van jongens niet meer kosteneffectief. Cervarix blijkt de beste bescherming te bieden tegen baarmoederhalskanker, terwijl Gardasil kosteneffectiever is, omdat dit vaccin tevens bescherming biedt tegen genitale wratten.”

Wat betekenen de resultaten?

“Vanuit een gezondheidseconomisch perspectief is invoering van HPV-vaccinatie in het RVP gerechtvaardigd. Vanwege de relatief lage vaccinatiegraad onder 12-jarige meisjes op dit moment, zouden additionele vaccinatieprogramma’s overwogen moeten worden, zoals vaccinatie van meisjes op 16-jarige leeftijd en/of vaccinatie van jongens.”

Document acties

Back to top