Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Uitbreiding indicaties rituximab, eculizumab, tenofovir en rivaroxaban

PW Magazine 16, jaar 2013 - 17-04-2013
De CHMP heeft een positief advies uitgebracht over indicatie-uitbreiding van een aantal middelen.

Mabthera (rituximab) kan nu in combinatie met hooggedoseerde corticosteroïden ook worden gebruikt bij patiënten met de ziekte van Wegener (ernstige, actieve granulomatosis met polyangiitis) of met microscopische polyangiitis.

Soliris (eculizumab) mag nu ook gebruikt worden bij kinderen met paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH).

Viread (tenofovir) mag nu ook gebruikt worden voor de behandeling van chronische hepatitis B bij patiënten met lamividuneresistente hepatitis B.

Xarelto (rivaroxaban) krijgt uitbreiding van de indicatie met preventie van cardiovasculair overlijden, myocardinfarct en stenttrombose bij patiënten na acuut coronair syndroom in combinatie met acetylsalicylzuur en al dan niet clopidogrel of ticlopidine. In verband met het bloedingsrisico adviseert het CHMP een lage dosering (2,5 mg, tweemaal daags).

Document acties

Back to top