Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Sterke groei COPD- en astmapatiënten

Over twintig jaar zijn uitgaven € 2 miljard

PW Magazine 15, jaar 2013 - 08-04-2013
Vooral door vergrijzing, maar ook door toename van de bevolking, stijgen de kosten voor behandeling van COPD- en astmapatiënten sterk. Dat blijkt uit een recente studie van het RIVM.
Sterke groei COPD- en astmapatiënten

Het aantal mensen met COPD en astma stijgt de komende twintig jaar sterk, respectievelijk met 28% en 70%. De kosten voor behandeling stijgen in die periode exponentieel: 150% voor astma en 220% voor COPD. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekend in opdracht van het Longfonds (sinds enkele maanden de nieuwe naam van het Astma Fonds).

Rapport

De twee belangrijkste oorzaken van de groei zijn de toename van de bevolking en de vergrijzing, schrijft het RIVM in het rapport Maatschappelijke kosten voor astma, COPD en respiratoire allergie, dat vorige maand verscheen. Het aantal patiënten met respiratoire allergie blijft de komende twintig jaar ongeveer gelijk, omdat deze aandoening bij ouderen minder vaak voorkomt.

Door de stijging verviervoudigen de kosten voor de drie aandoeningen tot ongeveer € 2 miljard in 2033. Het RIVM becijferde de kosten voor astma in 2007 op € 287 miljoen (gemiddeld € 530 per patiënt), waarvan drie kwart voor medicijnen. Bij werknemers komen daar vanwege ziekteverzuim gemiddeld € 1200 bij.

De medische kosten voor COPD bedroegen in Nederland in 2007 € 415 miljoen, gemiddeld € 1400 per patiënt. Hierbij waren geneesmiddelen, ziekenhuisopnames en langdurige zorg de belangrijkste kostenposten. Voor ziekteverzuim kwam daar eventueel € 1900 bij.

De medische kosten voor respiratoire allergie waren € 102 miljoen, gemiddeld € 170 per patiënt. Medicatiekosten vormden hier grootste deel: 90%. Er waren te weinig data om de extra uitgaven voor ziektekosten betrouwbaar te schatten.

Beleid

De gepresenteerde cijfers over de verwachte stijging van het aantal mensen met deze drie aandoeningen en de kosten die hiermee gemoeid zijn, leveren belangrijke informatie op voor het beleid. Preventie en behandeling zijn daarbij onverminderd belangrijk, vindt het RIVM. Het instituut noemt met name stoppen met roken en doelmatiger gebruik van geneesmiddelen. Omdat er steeds meer oudere patiënten met astma en COPD komen, is specifieke ondersteuning ook voor hen van belang, schrijft het RIVM.

Document acties

Back to top