Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Minister Schippers pakt medicijntekorten aan

PW Magazine 07, jaar 2013 - 07-02-2013
Minister Schippers van Volksgezondheid komt over enkele maanden met een plan dat de tekorten van geneesmiddelen moet verminderen. Met veel ‘kunst- en vliegwerk’ worden nu de meeste problemen opgelost door de inspanningen van apothekers, heeft Schippers in een brief aan de Tweede Kamer geschreven, maar “de huidige situatie is te kwetsbaar om zo voort te laten bestaan”.
Minister Schippers pakt medicijntekorten aan

De minister komt in actie na een onderzoek van het IVM naar de omvang van de tekorten. Daarbij baseert ze zich voor Nederland op gegevens van KNMP Farmanco. Die cijfers laten een stijgende lijn zien: het aantal tekorten steeg van 174 in 2010 naar 242 in 2011.

Het IVM noemt veel oorzaken voor de tekorten. Het instituut zegt dat de veelheid en hoge eisen van de nationale en internationale wetgeving “soms remmend werken in het snel oplossen van tekorten”. Ook het preferentiebeleid heeft “nadelige gevolgen”. Verder stelt het IVM dat bedrijven om economische redenen soms producten van de markt halen, zonder dat er een alternatief is en dat het moeilijk is een alternatief uit het buitenland te halen door de ingewikkelde en tijdrovende registratie.

Schippers schrijft dat het Impactmodel van het RIVM een oplossing kan zijn om tekorten te verminderen. In dat model wordt een inschatting gemaakt van de impact van een tekort. Met dat model kunnen betrokken partijen bij middelen die veel impact hebben als er een tekort is, een plan opstellen om hierop te anticiperen. Dat kan bijvoorbeeld door de aanleg van noodvoorraden of een systeem dat in een vroeg stadium een tekort ergens in de keten signaleert.

Samen met betrokken partijen wil Schippers een oplossing formuleren om de tekorten tegen te gaan. Dat zal ook in internationaal overleg plaatsvinden, omdat in het buitenland het probleem op een vergelijkbare schaal voorkomt. De komende maanden wordt gewerkt aan een aanpak voor de korte en middellange termijn.

KNMP-voorzitter Van der Meer voelt zich gesteund door de aandacht van de minister voor de medicijnentekorten. “Het is bemoedigend dat de minister aangeeft naar oplossingen te zullen zoeken.” Hij vindt het “armoe troef” dat onlangs het belangrijkste antibioticum voor kinderen niet meer in Nederland verkrijgbaar was.

Document acties

Reacties

07-02-2013 18:32
D.T. Hendriksz zegt:

Een dode mus. Het impactmodel van het RIVM laat zien dat de problemen met niet leverbare preferente multi source middelen geen impact hebben. Er zijn immers genoeg alternatieven voorhanden. De administratieve rompslomp is inefficient; 75 miljoen euro gaat verloren aan het oplossen van de logistieke ellende.
Preferentiebeleid op multi source segment is dan ook geen probleem.
De KNMP doet er beter aan de systeemovertredingen aan de kaak te stellen; tarieven materiaalkosten moeten zelfstandig kostendekkend zijn en de apotheken gaan expliciet niet over de prijzen van de materialen. Volg Menzis hierin is het dringend advies.
Tarieven zorg moeten zelfstandig kostendekkend zijn. ANZ moet selectief worden ingekocht bij daartoe opgerichte en ingerichte apotheken. Reistijd 45 minuten, te meten vanaf de 'eigen' apotheek.

De KNMP doet er goed aan het preferentie beleid te laten voor wat het is en de strijd aan te gaan waar het toe doet!

Wat zeg nu zelf: amoxicilline drank is simpel te vervangen door de oplostabletten! Tijdelijke uitval was totaal geen probleem.

Back to top