Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

RIVM onderzoekt antibiotica tegen Lyme

Mogelijk helpt profylactische behandeling

PW Magazine 16, jaar 2013 - 15-04-2013
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat onderzoeken of antibiotica kunnen helpen bij de preventie van de ziekte van Lyme als gevolg van een tekenbeet. Het onderzoek start in april en duurt vier jaar. Ook apothekers en huisartsen worden hierin betrokken.
RIVM onderzoekt antibiotica tegen Lyme

Dr. Kees van den Wijngaard, epidemioloog bij het RIVM: “Al langer bestaat het idee dat profylaxe zou werken bij een beet van een teek. In de Verenigde Staten zijn studies gedaan die dit aantonen. In Nederland gaat het echter om andere typen van de Borrelia-bacterie en ook om een andere tekensoort. Daarom is onduidelijk of profylaxe ook in de Nederlandse situatie werkt, en of de nadelen van antibioticagebruik – bijwerkingen en resistentieontwikkeling – opwegen tegen het voordeel van mogelijk minder ziekte van Lyme. Het onderzoek moet dit uitwijzen.”

In de studie, onder de naam Tick Test & Prophylaxis Proof, wordt onderzocht hoeveel gevallen van de ziekte van Lyme voorkómen kunnen worden met antibiotica na een tekenbeet. Verder moet duidelijk worden of het mogelijk is om alleen mensen met een hoog risico op de ziekte van Lyme met antibiotica te behandelen. “Dat laatste gebeurt door na te gaan in hoeverre besmette teken die langer op de huid hebben vastgezeten en zich voller hebben gezogen, de ziekte van Lyme vaker overbrengen”, zegt Van den Wijngaard.

Tekenradar

Patiënten krijgen via de website Tekenradar.nl de vraag voorgelegd of ze een tekenbeet willen melden. Vanaf april krijgt via loting de helft van de patiënten die zich aanmelden het verzoek om binnen 72 uur na verwijdering van de teek éénmalig een dosis doxycycline van 200 mg (voor volwassenen) te nemen op voorschrift van de eigen huisarts. De andere helft wordt gevraagd geen antibiotica te nemen zolang zich geen ziekteverschijnselen voordoen.

“Ook kinderen vanaf 8 jaar kunnen meedoen aan het onderzoek. Voor hen geldt een aangepaste dosering doxycycline, namelijk eenmalig 4 mg/kg voor kinderen van minder dan 50 kg”, zegt Van den Wijngaard.

Per jaar vinden in Nederland ongeveer een miljoen tekenbeten plaats, 22.000 daarvan resulteren in de ziekte van Lyme. In de afgelopen vijftien jaar is het aantal mensen dat zich met de ziekte van Lyme bij de huisarts meldt, verdrievoudigd.

Document acties

Back to top