Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Risico op nierschade bij krachtige statines

Kans het grootst direct na de start

PW Magazine 14, jaar 2013 - 29-03-2013
Mensen die hooggedoseerde of sterk werkende statines gebruiken, hebben een groter risico op acute nierschade dan personen die laaggedoseerde of minder krachtige statines slikken. Dit risico lijkt het grootst te zijn in de eerste drie maanden na start van de behandeling.
Risico op nierschade bij krachtige statines

Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat is gepubliceerd in het British Medical Journal. Onderzoekers maakten daarbij gebruik van gegevens uit administratieve databases van zeven Canadese provincies en twee databases uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Vervolgens voerden ze hiermee een retrospectieve observationele analyse uit.

In totaal gebruikten ze gegevens van 2.067.639 patiënten van 40 jaar en ouder die tussen 1 januari 1997 en 30 april 2008 een nieuw voorschrift kregen voor een statine. Een recept voor een statine gold als ‘nieuw’ wanneer een persoon minstens een jaar geen statine of niacine had gebruikt.

De onderzoekers maakten onderscheid tussen krachtige cholesterolremming met statines en een ‘normale’ behandeling. Doseringen van meer dan 10 mg rosuvastatine, meer dan 20 mg atorvastatine en meer dan 40 mg simvastatine vielen in de categorie ‘krachtig’. Alle andere behandelingen met statines merkten de onderzoekers aan als low potency.

Patiënten die voor het eerst begonnen met een krachtige statinebehandeling en geen chronische nierinsufficiëntie hadden, liepen in de eerste vier maanden van de behandeling ongeveer 34% meer kans op een ziekenhuisopname wegens acute nierschade dan personen die een gewone behandeling met statines kregen. Een mogelijke verklaring voor nierschade is het optreden van rabdomyolyse.

Nierfalen

Dat statines ongewenste effecten kunnen hebben op de nieren, is niet nieuw. Een grote cohortstudie bij meer dan twee miljoen mensen in Engeland en Wales, gepubliceerd in 2010, bracht aan het licht dat statinegebruik samenhangt met een 50% groter risico op acuut nierfalen. Dit risico was vooral verhoogd in het eerste jaar van gebruik en bleek een relatie te hebben met de hoogte van de dosering.

Ook de Jupiter-studie uit 2009 legde een link tussen statinegebruik en nierfalen bloot. In deze studie werd hooggedoseerd rosuvastatine (20 mg) vergeleken met placebo bij bijna 18.000 patiënten. Rosuvastatinegebruikers bleken een 19% verhoogd risico te lopen op acuut nierfalen. Deze verhoging was statistisch niet significant.

Document acties

Back to top