Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Rechter: Permax veroorzaakt gokverslaving

PW Magazine 04, jaar 2013 - 17-01-2013
Eli Lilly is aansprakelijk voor de gokverslaving van een parkinsonpatiënt die Permax slikte. Volgens de rechter heeft de fabrikant verzuimd deze bijwerking tijdig te melden. Meerdere parkinsonpatiënten hebben zich sinds de uitspraak gemeld met dezelfde bijwerking.
Rechter: Permax veroorzaakt gokverslaving

De rechtbank van Utrecht bepaalde op 5 december 2012 dat er een rechtstreeks verband is tussen het gebruik van Permax (pergolidemesilaat) – een dopamineagonist – en gokverslaving. Ook vindt de rechter het onrechtmatig dat Eli Lilly niet eerder heeft gewaarschuwd voor deze ernstige bijwerking, tenzij de fabrikant dit niet kon weten.

De uitspraak is een tussenvonnis omdat de rechter eerst meer informatie wil over de meldingen die wereldwijd zijn binnengekomen over deze bijwerking van pergolide. Eli Lilly wil daarop wachten en heeft bij de rechtbank inmiddels een verzoek ingediend voor een tussentijds hoger beroep.

Een 69-jarige patiënt dagvaardde Eli Lilly omdat hij door het gebruik van Permax gokverslaafd zou zijn geraakt en honderdduizenden euro’s schulden kreeg. Ook zou zijn huwelijk zijn gestrand en is de relatie met zijn kinderen bijzonder slecht geworden.

De patiënt, die het middel vanaf 1997 slikte, stelt dat het bedrijf al veel eerder wist van de bijwerking en hem eerder had moeten waarschuwen.

Sinds 2006 staan bijwerkingen als gokverslaving en seksverslaving vermeld in de bijsluiter van Permax. Maar volgens de patiënt werd in de wetenschappelijke literatuur al in 1997 een relatie gelegd tussen het gebruik van dopamineagonisten en gokverslaving.

Schadeclaim

Eli Lilly betwist dat zij aansprakelijk is voor de geleden schade. Volgens het bedrijf heeft de patiënt niet aangetoond dat Permax een gebrekkig product is. Eli Lilly wijst erop dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een vergunning heeft verleend voor het op de markt brengen van het middel. Verder zou het bedrijf in overleg met het CBG de vereiste aanpassingen in de bijsluiter tijdig hebben doorgevoerd.

In de literatuur van voor 2005 zou volgens Eli Lilly bovendien onvoldoende grond zijn te vinden om een verband te leggen tussen Permax en de bijwerking gokverslaving. Het bedrijf wijst erop dat ook het CBG haar op grond van de beschikbare informatie niet heeft gevraagd aanvullend onderzoek te doen.

Eli Lilly haalde Permax in 2011 om onbekende redenen zelf van de markt. Het CBG ging hiermee akkoord omdat er goede alternatieven zijn.

Volgens de letselschadeadvocaat van de patiënt, Pauline Schuchmann-Mooijman, is er ‘een goede kans’ dat haar cliënt een schadevergoeding krijgt. De schadeclaim bedraagt zo’n € 450.000, ter compensatie van gokschulden en verlies van werk en bij wijze van smartengeld.

Schuchmann-Mooijman meldt verder dat zich sinds de uitspraak zes parkinsonpatiënten bij haar hebben gemeld die ook zouden lijden aan een seks- of gokverslaving als gevolg van het gebruik van Permax. Of Schuchmann-Mooijman deze patiënten ook zal bijstaan, is afhankelijk van het verdere verloop van deze zaak.

Bij de Parkinson Patiënten Vereniging hebben zich sinds de uitspraak zo’n drie patiënten met een gokverslaving door het gebruik van Permax gemeld.

Document acties

Back to top