Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Unie KBO: ouderen hebben recht op medicatiecheck

PW Magazine 03, jaar 2013 - 10-01-2013
Apothekers en huisartsen moeten het geneesmiddelengebruik van ouderen jaarlijks gaan controleren. Dat bepleiten de Unie KBO en het IVM in het tv-programma Radar. Uit een enquête van de seniorenorganisatie blijkt dat de meerderheid van de ouderen nooit een vraag krijgt over geneesmiddelen.
Unie KBO: ouderen hebben recht op medicatiecheck

Unie KBO zegt in de Radar-uitzending van 7 januari geschrokken te zijn van de uitkomst van de enquête onder haar eigen leden. Vier van de tien apothekers en twee van de tien huisartsen vragen 65-plussers naar het geneesmiddelengebruik. Dit betekent volgens de seniorenorganisatie dat de meerderheid van de ouderen nooit de vraag gesteld krijgt of zij hun geneesmiddelen wel innemen, de geneesmiddelen niet zijn verlopen en of de bijsluiter duidelijk is. Verder benadrukt de seniorenorganisatie dat jaarlijks 16.000 ouderen in het ziekenhuis worden opgenomen met aan geneesmiddelen gerelateerde problemen.

De Unie pleit in de uitzending voor een jaarlijkse medicatiecheck voor 65-plussers die chronisch ziek zijn. Volgens de ouderenorganisatie krijgen nog veel te weinig ouderen een medicatiecheck ‘omdat iedereen naar iedereen wijst’. “De overheid geeft aan dat een check in de basisverzekering zit en de zorgverzekeraar zegt dat de apotheker het gewoon moet uitvoeren omdat dit een zorgprestatie is. Apothekers geven echter aan ‘we kunnen dit niet doen zonder een aparte vergoeding’ ”, aldus Arno Heltzel van de Unie KBO.

De KNMP laat in een reactie weten vorig jaar al, in samenspraak met de ouderenbonden, een pleidooi te hebben gehouden voor de medicatiecheck. “Maar zolang apothekers hier geen vergoeding voor ontvangen van zorgverzekeraars is dat inderdaad niet haalbaar”, aldus woordvoerder Rob Sebes. “Bovendien werpen sommige zorgverzekeraars drempels op voor een check, zoals bijvoorbeeld voor baxter-patienten.”

Extra apothekers

In het item over de medicatiecheck geeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) toelichting bij de richtlijn waarin staat dat de arts samen met de apotheker het geneesmiddelengebruik controleert. Een medicatiecheck volgens deze richtlijn is nu echter nog niet haalbaar omdat daar de capaciteit voor ontbreekt, aldus de artsenorganisatie. “Deze checks vinden nog maar mondjesmaat plaats. Als er geen regeling komt, zal daar niets aan veranderen.”

Volgens het NHG zijn tweehonderd extra huisartsen en 350 extra apothekers nodig om van alle 65-plussers jaarlijks het geneesmiddelengebruik te controleren. De KNMP geeft aan dat voor de begeleiding van chronische patiënten en ouderen een capaciteit is vereist van één apotheker per 4500 patiënten. Momenteel is die verhouding één op 5400 patiënten.

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) laat in de uitzending weten groot voorstander te zijn van een medicatiecheck. Het instituut deed zelf onderzoek naar het geneesmiddelengebruik van 399 ouderen. In deze groep werd zeshonderd keer een aanpassing gedaan en 350 keer werd een geneesmiddel gestopt.

Een jaarlijkse controle bespaart volgens het IVM bovendien veel geld. “Aan de directie geneesmiddelenkosten kunnen we misschien wel € 100 miljoen besparen bij een jaarlijkse controle van het geneesmiddelengebruik”, aldus Ruud Coolen van Brakel van het IVM.

Document acties

Back to top