Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Positief advies pomalidomide

PW Magazine 25, jaar 2013 - 19-06-2013
De CHMP heeft een positief advies gegeven voor het verlenen van een handelsvergunning aan het middel pomalidomide (Pomalidomide Celgene).

Het is bedoeld voor de behandeling van multipel myeloom in combinatie met dexamethason, bij patiënten die al tevergeefs behandeld zijn met zowel lenalidomide als bortezomib. Omdat de chemische structuur van pomalidomide lijkt op die van thalidomide, is er een riskmanagement-plan opgesteld om te voorkomen dat vrouwen in de vruchtbare leeftijd zwanger worden tijdens de behandeling met pomalidomide.

Document acties

Back to top