Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Positief advies in zesvoud

PW Magazine 26/27, jaar 2013 - 25-06-2013
De geneesmiddelenautoriteit CHMP heeft positief geadviseerd over het verlenen van handelsvergunningen voor de volgende nieuwe geneesmiddelen.

- Imvanex (niet-replicerend Ankara-virus), een vaccin voor actieve immunisatie tegen pokken bij volwassenen.

- Lojuxta (lomitapide), een weesgeneesmiddel, bestemd voor de behandeling van patiënten met homozygote familiale hypercholesterolemie in aanvulling op dieet en andere lipideverlagende middelen.

- Lonquex (lipegfilgrastim), bedoeld voor de verkorting van de duur van neutropenie en vermindering van het risico op febriele neutropenie bij patiënten die behandeling krijgen met cytotoxische chemotherapeutica tegen kanker, met uitzondering van chronische myeloïde leukemie en myelodysplastische syndromen.

- Pomalidomide Celgene (pomalidomide), in combinatie met dexamethason bedoeld voor de behandeling van volwassen patiënten met terugkerend multipel myeloom (ziekte van Kahler), die niet reageren op andere behandelingen. Patiënten moeten minstens twee andere behandelregimes hebben gehad (inclusief lenalidomide en bortezomib) en ziekteprogressie tijdens de laatste behandeling. Bij dit middel is een zwangerschapspreventieprogramma van toepassing.

- Somatropin Biopartners (somatropine), voor de behandeling van groeiachterstand door een tekort aan een groeihormoon bij kinderen vanaf 2 jaar en adolescenten en vervangingstherapie bij volwassenen die te weinig groeihormoon aanmaken. Dit middel hoeft maar één keer per week gegeven te worden.

- Voncento (humane stollingsfactor VIII, humane Von Willebrandfactor), voor de behandeling van bloedingen en de preventie en behandeling van bloedingen na chirurgische ingrepen bij patiënten met de ziekte van Von Willebrand wanneer behandeling met desmopressine onvoldoende werkt of is gecontraïndiceerd. Verder voor de preventie en behandeling van bloedingen bij patiënten met hemofilie A.

Document acties

Back to top