Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Positief advies in vijfvoud

PW Magazine 34, jaar 2013 - 19-08-2013
De CHMP heeft positief geadviseerd over handelsvergunningen voor vijf nieuwe geneesmiddelen:

de tyrosinekinaseremmer afatinib (Giotrif) voor de behandeling van patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom met activerende EGFR-mutaties, mits zij niet eerder tyrosinekinaseremmers gehad hebben;

filgrastim (Grastofil), een biosimilar van Neupogen en derhalve goedgekeurd voor dezelfde indicaties;

alogliptine (Vipidia), alogliptine + pioglitazon (Incresync) en alogliptine + metformine (Vipdomet) voor diabetes type 2;

cobicistat (Tybost) als farmacokinetische versterker van darunavir of atazanavir bij de behandeling van hiv-1-patiënten;

glycopryrronium + indacaterol (Ultibro en Xoterna Breezhalers) voor luchtwegverwijdende onderhoudsbehandeling van COPD om de symptomen van de aandoening te verlichten.

Document acties

Back to top