Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Positief advies in vijfvoud

PW Magazine 21, jaar 2013 - 23-05-2013
De CHMP heeft positief geadviseerd op aanvragen voor het verlenen van handelsvergunningen voor de volgende nieuwe geneesmiddelen.

Erivedge (vismodegib), voor de behandeling van gemetastaseerd basaalcelcarcinoom of lokaal gevorderd basaalcelcarcinoom dat niet in aanmerking komt voor chirurgie of radiotherapie. Het gaat om een voorwaardelijke toelating, waarbij na registratie verdere gegevens verzameld worden van vooral de gemetastaseerde vorm van deze aandoening.

MACI (matrix applied characterised autologous cultured chondrocytes), voor het herstel van symptomatische defecten (letsel) van het kraakbeen in de knie.

Nuedexta (dextromethorfanhydrobromide + kinidinesulfaat), voor de behandeling van pseudobulbair (labiel) affect (PBA) bij volwassenen met onderliggende neurologische aandoeningen. Alle studies zijn uitgevoerd bij patiënten met multipele sclerose (MS) en amyotrofe laterale sclerose (ALS).

Spedra (avanafil), voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen.

Xtandi (enzalutamide), voor de behandeling van gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker bij mannen bij wie de ziekte progressie vertoonde tijdens of na behandeling met docetaxel.

Document acties

Back to top