Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa beoogt juiste prikkels zorginkoop

PW Magazine 01, jaar 2013 - 02-01-2013
In 2012 ging het nieuwe declaratiesysteem in de ziekenhuiszorg in (DOT).

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor het komende jaar onder andere doorontwikkeling van de bekostiging van geneesmiddelen op de agenda staan, zodat het systeem de juiste prikkels bevat voor de zorginkoop. Deze en nog meer onderwerpen worden in overleg met de veldpartijen verder uitgewerkt.

Document acties

Back to top