Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NHG: ‘Nee, tenzij’ voor nieuwe antistollingsmiddelen

PW Magazine 22, jaar 2013 - 21-05-2013
Het Nederlands Huisartsen Genootschap adviseert nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s) niet voor te schrijven, tenzij er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Patiënten moeten bijvoorbeeld relatief weinig comorbiditeit en een goede nierfunctie hebben.

Met dit statement geeft het NHG een voorschot op de publicatie van de herziene NHG-Standaard Atriumfibrilleren. De standaard zal worden gepubliceerd in het augustusnummer van Huisarts en Wetenschap. Vanwege de vele vragen die er leven rondom NOAC’s publiceert het NHG nu al de belangrijkste wijzigingen.

Het NHG hanteert een terughoudend beleid op het gebied van NOAC’s. Zijn orale anticoagulantia aangewezen, dan gaat de voorkeur uit naar cumarines. Met deze middelen is jarenlang ervaring opgedaan, terwijl er nog geen gegevens beschikbaar zijn over de effectiviteit en veiligheid van NOAC’s op de langere termijn. Dat geldt vooral bij patiënten die meerdere aandoeningen tegelijk hebben.

Artsen moeten volgens het NHG pas een NOAC overwegen als patiënten aan de volgende voorwaarden voldoen: leeftijd onder de 80 jaar (arbitrair), relatief weinig comorbiditeit, een goede nierfunctie (GFR > 50 ml/min) en een goede therapietrouw.

Aan patiënten met een mechanische kunsthartklep en patiënten met een (tegenwoordig zeldzame) reumatische mitraalklepstenose mogen NOAC’s absoluut niet worden voorgeschreven.

Een andere wijziging in de NHG-Standaard Atriumfibrilleren gaat over het gebruik van acetylsalicylzuur bij de preventie van een trombo-embolie bij atriumfibrilleren. Voor deze indicatie mag acetylsalicylzuur alleen nog worden gebruikt als er sprake is van een contra-indicatie voor orale anticoagulantia.

Document acties

Back to top