Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Menzis vermindert rompslomp 'medische noodzaak'

PW Magazine 32/33, jaar 2013 - 29-07-2013
Apothekers mogen aan Menzis-patiënten niet-preferente geneesmiddelen afleveren als de (huis)arts ‘MN’ (medische noodzaak) op het recept zet.

Menzis hanteert dit gewijzigde beleid vanaf 1 augustus 2013. Extra formulieren om de medische noodzaak te onderbouwen zijn daarmee van de baan. De zorgverzekeraar voert zodoende de motie-Van Gerven uit, die in juni 2013 door de Tweede Kamer werd aangenomen. Vooralsnog geldt deze wijziging alleen voor Menzis en haar dochters Anderzorg en Azivo.

De drie andere grote zorgverzekeraars, Achmea, CZ en VGZ, zeggen dat ze nooit het formulierenbeleid hebben gehanteerd. De KNMP roept verzekeraars op het voorbeeld van Menzis te volgen.

Document acties

Reacties

29-07-2013 20:56
D.T. Hendriksz zegt:

Bedenk dat de contracten tussen verzekeraars en zorgaanbieders anders luiden dan de contracten tussen verzekeraars en hun verzekerden. Zorgaanbieders dienen een substitutie graad van tenminste 98% te behalen om in aanmerking te komen voor een paar cent extra op de uitgeklede regelvergoeding. MN verklaringen worden niet in mindering gebracht van deze substitutie eis. De apotheker mag dan wel de verzekerde geven waar deze recht op heeft, maar betaalt dat alsnog uit eigen zak middels een daling in de tariefregel THS.

Laat de KNMP zich eens sterk maken voor deze problematiek en de software leveranciers aanzetten tot het up to date maken van de AIS systemen; Medische Noodzaak verklaring in de declaratie mee laten nemen opdat zo de substitutie eis alleen van kracht is op totaal minus de MN afleveringen. En doe er dan ook maar de Logistieke Noodzaak bij opdat de spook registraties en niet leverbare middelen in de LPG systematiek kunnen worden aangepakt bij de bron: de KNMP Z-index KNMP!

Gezien de oproep van de KNMP begrijpt de KNMP zelf niet hoe e.a. in elkaar steekt. Laat ze eens van de Olympus afdalen en kennis nemen van wat er in het 'veld' allemaal gebeurt.

31-07-2013 14:16
A.C.A.M. Lelie-van der Zande zegt:

Toch zijn er voorwaarden voor de vergoeding beschreven in de V&A op de website van Menzis:
Vraag 6
De arts schrijft MN op het recept, daarmee aangevend dat een spécialité afgeleverd moet worden. Mag de apotheek dit afleveren voor rekening van Menzis?
Antwoord
Ja, mits uit de recente medicatie historie van de verzekerde blijkt, dat aan de verzekerde de preferente variant is afgeleverd. De apotheek heeft de beschikking over deze informatie.
Vervolgvraag van 6
Uit de medicatiehistorie blijkt niet dat verzekerde een preferent middel ooit heeft gehad. Wat dan?
Antwoord
Dan is er geen recht op vergoeding. In het Besluit Zorgverzekering is bepaald dat bij hoge uitzondering afgeweken kan worden van een aangewezen middel als dit medisch niet verantwoord is. Hieruit blijkt dat eerst een preferent middel gebruikt moet zijn, wil de arts Medische Noodzaak verklaren.
Vraag 7
De arts schrijft Lipitor voor met MN op het recept. Mag de apotheek dit afleveren aan verzekerde?
Antwoord
Ja, alleen voor rekening van de verzekerde zelf. Voor Lipitor heeft Menzis een andere regeling. De atorvastatine van Pfizer is identiek aan de Lipitor van Pfizer en veel goedkoper. Bij een MN wordt alleen deze variant vergoed.

04-08-2013 13:51
D.T. Hendriksz zegt:

Achmea gaat een stapje verder dan Menzis en accepteert uit coulance tot 10% afwijking van navolging preferentie beleid wegens Medische Noodzaak of Logistieke Noodzaak. Achmea gaat voorbij aan een aantal juridisch onhoudbare uitgangspunten: de door Achmea uitgekozen preferente leveranciers weigeren te leveren voor de door Achmea overeengekomen AIP prijs zoals in de KNMP Z-index wordt vermeld. Alle leveranciers van Achmea eisen van apothekers/groothandels een extra bedrag voor de levering en dwingen daarmee apothekers tegen verlies te moeten verkopen. Achmea heeft immers alle marge reeds afgeroomd! Achmea koopt in voor apothekers. Geen probleem. Maar dwing dan niet om onder de kostprijs te moeten leveren en de verliezen te moeten compenseren uit de zorgtarieven van Achmea die bedoeld zijn voor de financiering van de zorgtaken van apothekers.

Op Logistieke Noodzaak en Medische Noodzaak hebben apothekers in geval van preferentie beleid geen enkele greep. Achmea bepaalt de inkoop en continuïteit van levering en bepaalt via haar ziektekostenpolissen waar haar verzekerden recht op hebben. Ook die 10% coulance is juridisch niet houdbaar. Een beetje onafhankelijke NL Rechter zal dit inzien en anders zeker het EU Hof van Justitie te Luxemburg; Achmea en Menzis schenden elementaire mensenrechten.

Laat de KNMP zelf dus maar het initiatief nemen om haar eigen ondergang voor te zijn en de Z-index prijslijst in te trekken. Laat verzekeraars maar inkopen en eigen prijzen vaststellen, maar dan wel prijzen die hun leveranciers ook aan de distributeurs rekenen. Zonder portkosten, zonder distributie kosten. Dan is de AIP weer de AIP.
En schaf de positieve lijst af. Dat maakt MN verklaringen overbodig. En maakt positie arts, apotheker en verzekeraar duidelijk tov patiënt. 80/20 regel gaat altijd op. Daar kunnen verzekeraars mee rekenen als zij dat willen en mogen van de Minister.

Back to top