Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meer aandacht voor goed gebruik antibiotica bij kinderen

PW Magazine 21, jaar 2013 - 23-05-2013
Josta de Jong, apotheker en onderzoeker bij de vakgroep Farmaco-epidemiologie en Farmaco-economie van de Rijksuniversiteit Groningen, geeft in haar proefschrift ‘Antibioticagebruik bij kinderen’ interventies aan om het gebruik van antibiotica bij kinderen verder terug te dringen.

Wat was de aanleiding?

“Antibiotica zijn geneesmiddelen die bij kinderen het meest worden voorgeschreven. Nederland wordt in Europa als voorbeeldland gezien vanwege het lage gebruik van antibiotica. Maar er is weinig onderzoek gedaan naar het antibioticagebruik bij kinderen in Nederland. We wilden dit goed in kaart brengen, kijken of de richtlijnen gevolgd werden, hoe het in de praktijk ging en welke factoren van invloed waren. Dat is van belang voor het ontwikkelen van interventies om het antibioticagebruik nog verder terug te dringen.”

Wat hebt u onderzocht en gevonden?

“Bij het onderzoek gebruikten we IADB.nl, een database met apotheekaflevergegevens. We ontdekten dat kinderen meer en soms andere antibiotica gebruikten dan de richtlijnen aangeven. Vooral kinderen onder de vier jaar gebruikten veel antibiotica en soms middelen die niet geregistreerd waren voor deze leeftijdsgroep. Uit een studie uitgevoerd in de apotheek, bleek dat bij 37% van de kuren voor kinderen onder de tien jaar bijwerkingen, toedieningsproblemen of beide voorkwamen. Ook bleek de hoeveelheid geneesmiddelen die ouders zelf gebruikten van invloed te zijn op hoe vaak hun kind een kuurtje kreeg.”

Wat betekent dit voor de praktijk?

“De voorschrijvers moeten de richtlijnen beter volgen en er is meer aandacht en informatie voor de ouders nodig. Antibioticaresistentie kan een groot probleem worden in de toekomst en het is goed om het gebruik van antibiotica zo veel mogelijk te verminderen.”

Document acties

Back to top