Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Mediq draait ook in het vierde kwartaal 2012 slecht

PW Magazine 08, jaar 2013 - 14-02-2013
Mediq heeft het laatste kwartaal van vorig jaar afgesloten met een 22% lager bedrijfsresultaat. Oorzaak is een daling van de omzet en minder winst bij de distributie van geneesmiddelen. Mediq zal in 2013 een licht hogere vergoeding ontvangen van zorgverzekeraars.
Mediq draait ook in het vierde kwartaal 2012 slecht

Het bedrijfsresultaat van Mediq, dat inmiddels is overgenomen door Advent, nam met 22% af naar € 29 miljoen. Onder aan de streep resteerde een nettowinst van € 10 miljoen, ten opzichte van € 22,8 miljoen een jaar eerder. De omzet daalde met 3% van € 701 miljoen tot € 698 miljoen.

De omzet bij de apotheken daalde, in de lijn met de andere kwartalen van 2012, met 9%. Vooral veroorzaakt door sterk lagere prijzen – onder meer door patentverloop - en een lagere receptregelvergoeding. Verder meldt Mediq dat ook de verkoop van zelfzorgmiddelen is gedaald, onder invloed van de moeilijke economische omstandigheden.

De omzet van de groothandel daalde met 15%. Volgens Mediq als gevolg van het vertrek van de 41 Medsen-apotheken in het eerste kwartaal en door de aanhoudende prijsdalingen.

Bij het bedrijfsonderdeel Direct & Institutioneel, leverancier van medische hulpmiddelen en diensten binnen en buiten Nederland, groeide de omzet met 8%. In Nederland daalde de omzet uit levering direct aan huis echter met 19%, vooral als gevolg van de overheveling van de biotechnologische geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget. De omzet in het institutionele kanaal in Nederland steeg met 16% door de levering van geneesmiddelen aan ziekenhuizen.

Beursnotering

Mediq heeft voor 2013 in de contracten met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de distributievergoeding voor de groothandel, een beperking van het preferentiebeleid en een vergoeding voor het geïntegreerde farmaceutische zorgprogramma. De vergoeding die Mediq ontvangt van zorgverzekeraars zal in 2013 licht hoger zijn dan in 2012. Op korte termijn verwacht de apotheekketen echter nog niet dat de marktomstandigheden zullen verbeteren.

Mediq Apotheken heeft 226 apotheken in eigendom en 26 franchise-apotheken. In Polen zijn dat er respectievelijk 190 en 50.

Met de overname door private-equitybedrijf Advent International Corporation zal de beursnotering van Mediq op 13 maart eindigen. Advent heeft 99,7% van de aandelen definitief aangemeld tegen het bod van € 14 per aandeel.

Document acties

Reacties

19-02-2013 13:26
J.C. Kortekaas zegt:

Cooperatie OPG moest destijds naar de beurs om verder te groeien.
MedIQ ging van de beurs om te overleven.

Back to top