Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Maagzuurremmers: geen verhoogd risico longontsteking

PW Magazine 34, jaar 2013 - 15-08-2013
Maagzuurremmers geven geen verhoogd risico op een ziekenhuisopname wegens een buiten het ziekenhuis opgelopen longontsteking.

Dat blijkt uit onderzoek dat Canadese epidemiologen uitvoerden aan de hand van gegevens van meer dan 4 miljoen mensen die naast een NSAID al of niet een maagzuurremmer gingen gebruiken. Zowel bij protonpompremmers (PPI’s) als bij H2-antagonisten vonden de onderzoekers geen verhoogd risico op een ziekenhuisopname wegens een buiten het ziekenhuis opgelopen longontsteking.

Kristian Filion verzamelde samen met collega-onderzoekers gegevens van alle 40-plussers uit 8 Canadese regio’s die tussen 1997 en 2010 een NSAID voorgeschreven kregen. Van deze personen ging 2,3% een PPI gebruiken. Na 6 maanden was de incidentie van een ziekenhuisopname wegens een buiten het ziekenhuis opgelopen longontsteking 0,17% bij gebruikers van PPI’s. Bij niet-gebruikers was dit 0,12%. Dit verschil verdween na correctie voor verstorende variabelen. Ook bij H2-antagonisten vonden de onderzoekers vergelijkbare getallen: een cumulatieve 6-maandelijkse incidentie van 0,16% bij gebruikers en 0,12% bij niet-gebruikers.

De auteurs stellen dat eerdere studies die wel een verband vonden tussen maagzuuremming en een verhoogd risico op een longontsteking, mank gaan aan bias. Zo kunnen vroege symptomen van longontsteking lijken op gastro-oesofagale refluxziekte (GERD). Dat kan leiden tot onterecht gebruik van maagzuurremmers.

Met de uitkomst van deze studie hopen de auteurs definitief een punt te zetten achter de theorie dat maagzuurremmers de kans op een longinfectie verhogen. Volgens die theorie zou verlaging van de zuurgraad van maag en slokdarm door maagzuurremmers leiden tot meer microbiële groei optreden die op zijn beurt de kans op een longontsteking kan verhogen. Het onderzoek is gepubliceerd in Gut.

Document acties

Back to top