Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kwaliteitsindicator voorspelt resultaat diabetesbehandeling

PW Magazine 39, jaar 2013 - 26-09-2013
De mate van voorschrijven van lipidenverlagende medicatie is een goede voorspeller van de klinische uitkomsten bij patiënten met diabetes. Grigory Sidorenkov, promovendus in Groningen, onderzocht of kwaliteitsindicatoren het behandelresultaat bij diabetespatiënten kunnen voorspellen.

Wat was de aanleiding?

“Eerder onderzoek op onze afdeling richtte zich op de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor diabetes en cardiovasculaire aandoeningen. Het gaat dan vooral om zogenoemde ‘procesindicatoren’, waarvoor het belangrijk is aan te tonen dat ze tot gewenste zorguitkomsten kunnen leiden. Uit de literatuur bleek dat er onvoldoende bewijs was dat zulke behandelindicatoren voorspellend zijn voor betere uitkomsten zoals minder hypo- of hyperglykemieën, minder ziekenhuisopnames, et cetera.”

Wat hebt u onderzocht en gevonden?

“De vraag was welke kwaliteitsindicatoren voor behandeling van HbA1c, bloeddruk, cholesterol en albuminurie voorspellend zijn voor betere patiëntuitkomsten. Daarbij is het belangrijk niet alleen naar een momentopname te kijken, maar ook naar behandelintensivering bij slecht ingestelde patiënten.”

“Dergelijke intensiveringsindicatoren, zoals het vaker controleren van een patiënt, bleken kortetermijnuitkomsten, zoals de HbA1c-spiegel, goed te kunnen voorspellen. Ze zijn echter minder geschikt voor uitkomsten op de lange termijn, zoals cardiovasculaire complicaties.”

Wat betekenen deze resultaten?

“Indicatoren die behandelintensivering meten zijn vooral geschikt om het effect van de diabeteszorg op de korte termijn te voorspellen. Voor langetermijnbeoordeling is de mate waarin lipiden- en albuminurieverlagende medicatie wordt voorgeschreven een bruikbare kwaliteitsindicator. Indicatoren die het voorschrijven van glucoseverlagende medicatie meten, dienen alleen toegepast te worden bij slecht ingestelde patiënten. De kwaliteit van de behandeling van hoge bloeddruk bleek geen voorspellende factor te zijn voor de kwaliteit van de diabeteszorg.”

Document acties

Back to top