Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kwaliteit diabeteszorg goed meetbaar

PW Magazine 10, jaar 2013 - 06-03-2013
Kwaliteitsindicatoren zijn geschikt voor de beoordeling van de kortetermijneffecten van therapeutische interventies bij patiënten met diabetes type 2. Dit blijkt uit een studie door Groningse onderzoekers die is gepubliceerd Quality and Safety in Health Care.
Kwaliteit diabeteszorg goed meetbaar

De beschikbaarheid van gevalideerde kwaliteitsindicatoren voor veelvoorkomende ziektes is een wens van zowel de overheid en ziektekostenverzekeraars als beroepsbeoefenaren. Onderzoekers van het UMC Groningen bekeken aan de hand van gegevens in de Giantt-databank of behandeling van cardiovasculaire risicofactoren of behandeling gericht op het voorkómen van nierproblemen invloed heeft op de kortetermijnuitkomsten bij patiënten met diabetes type 2 [BMJ Quality & Safety, online 5 feb].

De Giantt-databank bevat gegevens uit huisartsenpraktijken van patiënten met diabetes type 2, die ook een verhoogd cardiovasculair risico of verhoogd risico op nierschade hadden.

De auteurs vergeleken de huidige behandeling en de effecten van een intensievere behandeling gericht op de eerder genoemde risicofactoren. De behandelindicatoren bestonden uit een set verschillende data. De uitkomst is het percentage dat aan de norm voldoet. Een patiënt met diabetes type 2 en coronaire hartziekte zal bijvoorbeeld een bètablokker voorgeschreven krijgen, en dezelfde patiënt die ook albuminurie heeft zal een ACE-remmer nodig hebben.

Als kwaliteitsindicatoren selecteerden de onderzoekers LDL-cholesterol (LDLc), de systolische bloeddruk (SBP) en de albumine/creatine-ratio (ACR).

Zoals te verwachten hing het gebruik van lipidenverlagende middelen samen met betere LDLc-serumwaarden. Daarentegen was het gebruik van bloeddrukverlagers (alle) en ACE-remmers niet geassocieerd met een betere systolische bloeddruk of een betere ACR-uitkomst bij de huidige behandeling. Intensivering van de behandeling gaf verdere verbetering van de LDLc-waarden maar ook van de systolische bloeddruk. Intensivering van de behandeling met ACE-remmers had slechts een marginaal effect op de ACR-uitkomst.

De auteurs concluderen dat de gekozen indicatoren bruikbaar zijn voor kortetermijnuitkomsten. Verder stellen zij dat de bloeddruk en ACR-indicatoren een minder sterk voorspellend karakter hebben voor de kortetermijneffecten dan de LDLc-waarde. Mogelijk hebben ze dit wel voor de ernst van de ziekte.

Document acties

Back to top