Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IVM: apothekers en huisartsen werken beter samen

PW Magazine 09, jaar 2013 - 21-02-2013
De samenwerking tussen huisartsen en apothekers in het farmacotherapeutisch overleg (FTO) is de afgelopen jaren verbeterd. 60% van de FTO-groepen komt regelmatig samen, maakt afspraken en controleert ook of deze zijn nagekomen. FTO-groepen die een financiële prikkel ontvangen van de zorgverzekeraar scoren hoog.
IVM: apothekers en huisartsen werken beter samen

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) concludeert dit op basis van een onderzoek onder vijfhonderd FTO-groepen. Uit een peiling van deze groepen in 2011 blijkt dat zij meer concrete afspraken maken en toetsen dan in 2007. 60% van de FTO-groepen heeft in 2011 niveau 3 en 4.

Dit betekent dat zij regelmatig samenkomen, afspraken maken over bijvoorbeeld voorschrijfgedrag en nagaan of de afspraken ook zijn nagekomen. In 2007 was dit niveau 50%. Bij 40% van de groepen is nog verbetering van de kwaliteit van het overleg mogelijk.

Met name de FTO-groepen in de regio Stedendriehoek (Gelderland) doen het volgens het IVM goed: in 2007 functioneerde 9% op niveau 4, in 2011 43%. De sterkste daling betreft Zwolle. De verbetering in de samenwerking is de afgelopen vijf jaar wel minder snel gegaan dan in de periode 2002-2007.

Prikkel

De beloning door zorgverzekeraars speelt een grote rol bij het niveau dat de FTO-groepen. De drie zorgverzekeraars die een financiële prikkel geven – Univé, De Friesland en Zorg en Zekerheid – staan in de top-3 van zorgverzekeraars met FTO-groepen die op hoog niveau functioneren. Als zorgverzekeraars hiermee stoppen blijkt bovendien dat het niveau en dus de mate van samenwerking daalt. 74% van de FTO-groepen die gestimuleerd werden door Achmea functioneerde in 2007 op niveau 3 of 4, nu is dit 65%.

Teneinde het percentage FTO-groepen op niveau 3 of 4 te vergroten, zullen volgens het IVM meer zorgverzekeraars moeten investeren in het FTO. Het IVM pleit hier dan ook voor. Verder is het instituut voorstander van de introductie van een niveau 5. Op dit niveau zijn de landelijke voorschrijfindicatoren het uitgangspunt voor de samenwerking binnen het overleg en staat verbetering van de scores op deze indicatoren centraal.

Verder constateert het IVM dat medicatiebeoordelingen meer aandacht verdienen. Volgens het instituut voeren huisartsen en apothekers te weinig medicatiebeoordelingen uit. Een kwart van de huisartsen en apothekers die dat wel doen, doen dit niet gezamenlijk. Terwijl dit volgens het IVM een belangrijke vereiste is voor een goede beoordeling.

Het thema therapietrouw staat vaker op de FTO-agenda dan een paar jaar geleden, maar volgens het IVM nog niet vaak genoeg. In 2007 behandelde 14% van de FTO-groepen dit thema, in 2011 is dat gestegen tot 27%.

Document acties

Back to top