Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Receptcontrole vanaf Kreta: IGZ sluit apotheek

PW Magazine 39, jaar 2013 - 16-09-2013
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft op 13 september Dorpsapotheek Cothen het bevel gegeven de deuren te sluiten. In de apotheek was geen apotheker aanwezig. De gevestigd apotheker was op vakantie in Griekenland, zonder te voorzien in waarneming.
Receptcontrole vanaf Kreta: IGZ sluit apotheek

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) constateerde tijdens een bezoek op 12 september ernstige risico’s voor de patiëntveiligheid. In de apotheek was geen verantwoordelijke apotheker aanwezig voor het toezicht op de werkzaamheden. De gevestigde apotheker was op vakantie in Griekenland en er was niet voorzien in een waarneemregeling. Ook was er een onbevoegde medewerker aan het werk en de controle van de recepten was onvoldoende. De apotheker meldde de Inspectie door de telefoon dat hij vanuit Kreta elke dag de recepten controleerde.

De enige apothekersassistent in de apotheek aanwezig was gedetacheerd en werkte in de week van de controle voor het eerst in deze apotheek. Beoordeling van de medicatiebewakingsignalen door een apothekersassistent en een apotheker heeft de Inspectie ook niet kunnen aantonen.

Verder is in de apotheek een groot aantal vervallen en bedorven geneesmiddelen aangetroffen, waaronder sterk werkende geneesmiddelen en vaccins. Sommige geneesmiddelen in de koelkast waren nat. Er zijn steriele katheters en verbandmiddelen aangetroffen die over datum waren.

De apotheker moet de recepten die zich in de apotheek bevinden en die nog niet zijn verwerkt teruggeven aan de patiënten of – in overleg met de voorschrijver – vernietigen.

Het bevel zal gelden tot het moment dat de apotheek – naar het oordeel van IGZ – weer verantwoorde zorg kan geven. Inmiddels zou de apotheker begonnen zijn met het treffen van verbeteringen.

Document acties

Reacties

16-09-2013 14:59
D.T. Hendriksz zegt:

Op Youtube staat de betreffende apotheker zijn verhaal te doen: de eerste openlijke AZP'er van Nederland: Apotheker Zonder Personeel. Hij heeft wel een Bep, een Robot, die niet bept maar wel werkt.
Michel van de Beek. Metamorfose door organisatie. sezen.nl.
Op IGZ staat het hele verslag en het bevel. Sinds 2010 is deze AZP apotheek in de lucht. Beperkte openingstijden en bereikbaar buiten openingsuren op 06-83396908. Bellen maar en vragen naar BEP.
IGZ en KNMP verschillen van mening over de eisen te stellen aan farmaceutische zorg te leveren door apotheken, extramuraal, categorie overigen, de benchmark van de NZa tot 2012; de klassieke openbare apotheek. 1 man met 1 Bep: hoe gaat dat met de receptcontrole? Leesfouten? Rekenfouten? Pakfouten?
Eis van IGZ om afgeleverde recepten dezelfde dag nog na te kijken kan door menig Ketenapotheek niet worden gehaald. Gaan KNMP en IGZ nu die eis landelijk handhaven? Gedaan met de parttime beherend apothekers? En minimum eis 2 BIG geregistreerde bevoegde zorgverleners per apotheek? Gaan KNMP en IGZ die handhaven?
Zullen we maar de Geneesmiddelenwet gaan handhaven?

Back to top