Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Inkoop COPD-zorg niet transparant

Patiënt stuit op onvolledige informatie zorgverzekeraars

PW Magazine 19, jaar 2013 - 02-05-2013
Zorgverzekeraars houden zich niet aan de afspraken over transparantie in de zorginkoop voor COPD-patiënten. Dat concludeert het Longfonds uit eigen onderzoek. Longpatiënten tasten in het duister over welke zorgverleners zijn gecontracteerd en wat de kwaliteit is van de ingekochte zorg.
Inkoop COPD-zorg niet transparant

Het Longfonds – voorheen Astma Fonds – onderzocht of verzekeraars de zorg inkopen zoals die is vastgelegd in de COPD-zorgstandaard en in de kwaliteitseisen die longpatiënten hebben aangegeven. Uit het onderzoek, uitgevoerd door Het Ondersteuningsburo (HOB), blijkt dat bij geen van de zorgverzekeraars duidelijk is of de ingekochte zorg voldoet aan deze eisen en welke zorgverleners zijn gecontracteerd. Omdat patiënten de informatie moeten kunnen vinden, heeft HOB de websites van zorgverzekeraars geraadpleegd. Alles wat op deze manier niet is te vinden, is dus niet meegenomen in de inventarisatie.

Volgens het Longfonds is ook onduidelijk hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van zorg controleren. En patiënten kunnen geen vergelijking maken tussen de verzekeraars. Volgens de Beleidsregel informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn zorgverzekeraars verplicht alle zorgcontracten op hun website te plaatsen. Ondanks deze verplichting zijn de inkoopdocumenten en de aangeboden producten en diensten echter niet te vinden op de website. Verder zijn de inkoopdocumenten moeilijk met elkaar te vergelijken door de verschillen in opbouw en gebruikte terminologie.

Het Longfonds vindt het onacceptabel dat longpatiënten geen idee hebben waar zij aan toe zijn bij hun zorgverzekeraar. Longpatiënten denken verzekerd te zijn voor goede zorg, maar of ze die ook krijgen, is volgens de patiëntenorganisatie maar de vraag.

Volgens het Longfonds moet voor de longpatiënt duidelijk zijn onder welke voorwaarde hij gebruik kan maken van de longzorg en hoeveel hij vergoed krijgt.

Betrokken

Onderwerpen die patiënten belangrijk vinden bij goede longzorg zijn: voldoende aandacht voor inhalatie-instructie, één zorgverlener die aanspreekpunt is, voldoende tijd voor een consult en de familie die wordt betrokken bij de zorg.

Het Longfonds gaat met de zorgverzekeraars in gesprek over het rapport. Ook zal de patiëntenorganisatie de politiek en de toezichthouders in de zorg aanspreken op handhaving en aanscherping van de transparantieregels.

Het Longfonds is bezig met de voorbereiding van een nieuw onderzoek. Daarbij zal het samen optrekken met andere patiëntenorganisaties.

Document acties

Back to top